Darnus vystymasis


Masinis biologinės įvairovės nykimas ir sparčiai didėjanti klimato kaita yra milžiniški visuotinai pripažinti iššūkiai, kurie turi versti iš esmės permąstyti dabartinę valstybės vystymosi trajektoriją.

Rengiame pastabas ir pasiūlymus 2021–2030 metų nacionaliniam pažangos planui. Šis planas turi apibrėžti Lietuvos vystymosi kryptis ateinantiems 10 metų. Šiomis pastabomis siekiame, kad valstybė vystytųsi darniai. Aplinkosauga turi būti integrali visų keliamų tikslų dalis, o ekonomika turi augti užtikrinant aplinkos ir visuomenės gerovę.

Paveikslėlio šaltinis: Darnaus vystymosi tikslai ir planavimo sistema Lietuvoje: esamos situacijos analizė

2015 m. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi viršūnių susitikime, daugiau nei 150 pasaulio lyderių sutarė dėl 17-os darnaus vystymosi tikslų.

Darnus vystymasis numato tokią vystymosi kryptį, kuri užtikrina aplinkos, socialinės ir ekonominės gerovės darną ir tarpusavio integralumą. Tokio vystymosi pagrindas yra gyvybinga gamta, kuri savo ruožtu yra socialinės gerovės pagrindas, o tvari ekonomika tėra įrankis šiai gerovei palaikyti.

Darnus vystymasis yra alternatyva iki šiol vyravusiai vystymosi trajektorijai, kurioje ekonomikos augimas įgyvendinamas aplinkos ir žmonių gerovės sąskaita.

Paveikslėlio šaltinis: Stockholm Resilience Center

Naudingos nuorodos

Europos žaliasis kursas (Europos Komisija, 2019)

Europos aplinkos būklė 2020 (Europos aplinkos agentūra, 2019)

Aplinkosaugos koalicija kreipėsi į parlamentines partijas

2020-01-22 Visoms parlamentinėms partijoms išsiuntėme bendrą Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų ir visuomeninių judėjimų kreipimąsi.

Plačiau...

JEI NORIME ŽALESNĖS IR ŠVARESNĖS LIETUVOS ​ –​ TURIME IMTIS ESMINIŲ POKYČIŲ IR UŽTIKRINTI DARNŲ VYSTYMĄSI

2020-01-16 Lietuvos aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos ir judėjimai viešai kreipėsi į LR Prezidentą, LR Ministrą pirmininką, LR Seimo pirmininką ir LR Seimo narius, norėdami atkreipti dėmesį į dar tik įsigaliosiantį, bet jau dabar praeityje užstrigusį ir Europos žaliojo kurso neatitinkantį Nacionalinį pažangos planą.

Plačiau...

APLINKOSAUGOS KOALICIJOS PASTABOS IR PASIŪLYMAI NACIONALINIAM PAŽANGOS PLANUI

2020-01-06 Teikiame pastabas ir pasiūlymus Nacionalinio pažangos plano (toliau NPP) tikslams, uždaviniams ir poveikio rodikliams.

Plačiau...

KREIPIMASIS DĖL NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS IR APLINKOS STRATEGINIŲ NUOSTATŲ TĘSTINUMO IR AMBICINGUMO

2019-07-02 Nacionalinė pažangos programa per daug svarbi Lietuvos ateičiai, kad būtų rengiama skubotai ir slaptai. Jei taip bus tęsiama strateginio planavimo pertvarka, tai bus įvesta tik daugiau sumaišties ir nebus užtikrintas darnus ir atsakingas šalies vystymasis.

Plačiau...