Miškai ir biologinė įvairovė

Daugiau nei pusė Lietuvos biologinės įvairovės yra susijusi su miškų ekosistemomis. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą miško buveinių apsaugą pagal jų gamtinę vertę. Aplinkosaugos koalicija siekia, kad saugomos teritorijos būtų steigiamos, atsižvelgiant į rūšių ir buveinių apsaugos prioritetus. Tai reikštų, kad miškų apsaugos statusas turėtų atitikti miško gamtinę vertę.

Miškai atlieka daug įvairių visuomenei svarbių ekosistemų funkcijų. Aplinkosaugos koalicija atstovauja visuomeninius aplinkosauginius interesus miško tvarkyme. Koalicija siekia, kad medienos išteklių eksploatacija būtų suderinta su biologinės įvairovės apsauga ir pateisintų visuomenės lūkesčius.

Pastabos miškų įstatymo pakeitimams

2019-03-26 Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų. Mūsų vertinimu, pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pasiūlymų, kurie sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar saugomose vertingose gamtiniu požiūriu vietose.

Plačiau...

Kreipimasis dėl valstybinių miškų tvarkymo

2018-10-01 Aplinkos ministrui nusiuntėme kreipimąsi dėl Lietuvos valstybinių mikšų tvarkymo, pakartodami balandžio 6 konferencijoje pristatytas problemas ir pasiūlymus.

Kreipimasis...

Pristatytas NVO požiūris į miškų tvarkymą

2018-04-06 konferencijoje „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“ Aplinkosaugos koalicijos atstovas dr. Žydrūnas Preikša pristatė problemas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo

Plačiau...