Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

Pristatome trečiąją Aplinkosaugos koalicijos rengiamą Aplinkos būklės visuomeninę apžvalgą. 

Šį kartą išbandysime apžvalgos rengimą per du etapus. 2023 m. pabaigoje parengėme naujausiais prieinamais duomenimis atnaujintą apžvalgą, o 2024 m. pavasarį visus pakviesime į renginį, kuriame detaliau diskutuosime apie esamą būklę ir priežastis, taip pat, ką norėtume pamatyti partijų 2024 metų rinkiminėse programose. Iki renginio apžvalgą pildysime ir tikslinsime.

Apie Gamtos atkūrimo reglamentą skaitykite čia.

Naujienos IR POZICIJOS

Po pernai išaiškėjusių plynų sanitarinių kirtimų ekosistemų ir rekreacinio prioriteto miškuose šokiruojančių mastų Aplinkos ministerija ėmėsi keisti Miško kirtimų taisykles. Visgi skubiais įvardinti pakeitimai iki šiol nepatvirtinti, o į tikslinamą projektą įtraukiami nauji pro-medieniniai sumanymai. Pateikėme pastabas patikslintam taisyklių projektui. 

Po teismo pernai paskelbto sprendimo, kad miškų kirtimams „Natura 2000“ teritorijose privalo būti atliekamas kirtimų poveikio vertinimas, Aplinkos ministerijoje stringa šio sprendimo įgyvendinimas. Institucijoms reikia pakeisti tvarkas, o medienos gavyba suinteresuotos organizacijos daro lobistinį spaudimą kuo greičiau leisti kirsti. Viceministras K. Šetkus saugomų teritorijų darbuotojams išsiuntė keistai įformintus nurodymus dėl ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“, prieštaraujančius teismo sprendimui. Išsiuntėme raštą ministrui dėl šios situacijos. 

Kviečiame paremti

Paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas Jūs arba Jūsų įmonė prisidėsite prie draugiškos aplinkai ir gamtai Lietuvos kūrimo. 

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose