Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

Pristatome trečiąją Aplinkosaugos koalicijos rengiamą Aplinkos būklės visuomeninę apžvalgą. 

Šį kartą išbandysime apžvalgos rengimą per du etapus. 2023 m. pabaigoje parengėme naujausiais prieinamais duomenimis atnaujintą apžvalgą, o 2024 m. pavasarį visus pakviesime į renginį, kuriame detaliau diskutuosime apie esamą būklę ir priežastis, taip pat, ką norėtume pamatyti partijų 2024 metų rinkiminėse programose. Iki renginio apžvalgą pildysime ir tikslinsime.

Apie Gamtos atkūrimo reglamentą skaitykite čia.

Naujienos IR POZICIJOS

Įvyko visuotinis Aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas. Jo metu perrinkta valdyba. Pirmininke perrinkta Lina Paškevičiūtė, valdybos nariais tapo Jurgita Rosinskienė, Domantas Tracevičius, Nerijus Zableckis. 

Susirinkimo metu patvirtinta Aplinkosaugos koalicijos finansinė ir veiklos ataskaitos. Su veiklos ataskaita kviečiame susipažinti čia. Su finansine ataskaita kviečiame susipažinti čia.  


Aplinkos ministerija kovo 18 d. patvirtino šiek tiek atnaujintas Miško kirtimų taisykles. Šių pakeitimų siekėme nuo pernai metų spalio, kai Verkių miške pastebėjome iškirstus ąžuolus. Tada pasigilinus paaiškėjo, kad leidimai panašiems sanitariniams plyniems kirtimams išduoti visoje Lietuvoje.

Kilus visuomenės pasipiktinimui, Aplinkos ministerija žadėjo skubiai pakeisti Miško kirtimų taisykles, tačiau „skuba“ užtruko iki pasibaigė sanitarinių kirtimų sezonas. Padaryti pakeitimai – minimalūs. Derinant pakeitimus buvo matoma medienos lobistų įtaka. 

Kviečiame paremti

Paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas Jūs arba Jūsų įmonė prisidėsite prie draugiškos aplinkai ir gamtai Lietuvos kūrimo. 

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose