Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

Girių spiečius
#RestoreNature

2022 m. gruodžio 2 d. pristatėme jau antrąją visuomeninę Lietuvos aplinkos būklės apžvagą. Joje atnaujinti duomenys, apžvelgti naujausi pokyčiai, taip pat įtraukti papildomi aplinkosaugos aspektai. Skaičiai ir diagramos ne viską atskleidžia, tad gilesniam situacijos ir tendencijų supratimui paprašėme specialistų parašyti komentarus su įžvalgomis.

Liūdna, bet ir šiemet tenka daryti panašias išvadas, kaip ir pernai: Lietuvoje aplinkos būklė blogėja, vartotojiškumas toliau auga, Lietuva dažnu atveju tolsta nuo iškeltų aplinkosauginių tikslų. Iš mūsų paliestų temų geriausia situacija energijos gamybos sektoriuje, kur įsibėgėja perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių, nors tempas ir per mažas.

Naujienos IR POZICIJOS

2023-11-30 Išsiuntėmė raštą Seimo Ateities komiteto pirmininkui Raimundui Lopatai, nes Seimo Ateities komiteto posėdyje buvo nutarta pakeisti Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050“  penktosios strateginės ambicijos “Sujungta šalis, darni ir subalansuota plėtra” srities „Sugyvenimas su gamta“ pokyčio krypties Lietuvos saugomose teritorijose formuluotę.

2023-11-23 Pateikėme Aplinkosaugos koalicijos surinktas ir apibendrintas pastabas Miškų įstatymo projektui. Vertiname, kad pateiktas derinti projektas ir toliau nesprendžia įsisenėjusių netvarios miškininkystės problemų.

Kviečiame paremti

Jūs arba Jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas. 

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose