Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Mūsų misija – suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau...

Veikla ir Naujienos

2020-11-24 Atsižvelgiant Vilniaus miesto savivaldybės ir Žaliosios politikos instituto surengtą Vilniaus aplinkos apsaugos forumą ir jo metu vykusias diskusijas, teikiame pasiūlymus nacionaliniams teisės aktams ir politikos formavimo procesams dėl prioritetinių biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo veiksmų ir priemonių Vilniaus mieste.

Plačiau...

2020-11-19 Dalyvavome seminare "Vilniaus aplinkos būklė – kur esame?" ir pristatėme biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo galimybes Vilniaus mieste. Seminaras yra sudėtinė Vilniaus aplinkos forumo 2020 dalis.

Plačiau...

2020-11-03 Klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir pasauliui. Spręsdama iškilusią egzistencinę grėsmę, Lietuva kartu su Europa žengia darnaus vystymosi ir Žaliojo kurso keliu.

Plačiau...

2020-10-29 Būsimas Seimas ir Vyriausybė turės reikšmingą vaidmenį pertvarkant dabartinę, gamtos išteklius eikvojančią ekonomiką į tvarią, tausojančią ateities ekonomiką. Klimato krizė, spartus biologinės įvairovės nykimas ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir pasauliui.

Plačiau...

2020-10-05 Stebime nevyriausybinių organizacijų ir institucijų teikiamas pastabas LRBP sprendiniams ir norime išreikšti susirūpinimą, kad siūlomi LRBP sprendiniai ne tik nėra ambicingi ieškant sprendimų susidariusioms šalies aplinkosauginėms problemoms, bet potencialiai skatintų nedarnią plėtrą ir galėtų turėti neigiamą poveikį valstybės aplinkos būklei, biologinei įvairovei ir visuomenės gerovei.

Plačiau...

2020-09-30 Tai, kokias partijas išsirinksime smarkiai atsilieps ir tam, kaip bus tvarkomasi su šiuo metu Lietuvai ir Europai svarbiausiais aplinkosaugos klausimais. Aplinkosaugos koalicijos atliktas partijų rinkimų programų vertinimas rodo, kad partijų ambicijos klimato kaitos, gyvosios gamtos apsaugos, žiedinės ekonomikos ir kitose srityse smarkiai išsiskiria: vienos demonstruoja gana neblogą aktualijų išmanimą, o kitos kai kurias temas visiškai ignoruoja.

Plačiau...

Paremkite mūsų veiklą

Jūs arba jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koaliciją.

Koalicijos nariai

Bendrija „Atgaja“