Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

IŠRINKIME APLINKOSAUGIŠKĄ VALDŽIĄ

2024 metai rinkimų metai, kuriais rinksime Europos Parlamentą ir Seimą. Mums reikia sveikos aplinkos ir gamtinės įvairovės. Priminkime tai politikams ir rinkime to siekiančius. 

Trečiąją aplinkos būklės visuomeninę apžvalgą rengėme dviem etapais: pagal naujausius prieinamus oficialius duomenis apžvalgą atnaujinome 2023 m. pabaigoje ir papildomai 2024 m. pavasarį. Tai yra ir dėl to, kad 2024 metai yra rinkimų metai, kuriais rinksime Europos Parlamentą, Prezidentą bei Seimą. Norime kad apžvalga padėtų atkreipti politikų dėmesį į esamą situaciją bei problemas ir paragintų imtis aktyv veiksmų bei lyderystės. 


Naujienos IR POZICIJOS

2024-06-13 Kviečiame organizacijas ir visuomenę prisidėti prie mūsų raginimo Seimo Europos reikalų komitetui išlaikyti Lietuvos palaikymą ES Gamtos atkūrimo reglamentui. Lietuvos balsas "už" labai svarbus jau pirmadienį vysinčiame balsavime dėl galutinio reglamento priėmimo ES Aplinkos taryboje.

2024-06-13 Šį penktadienį uždarame Europos reikalų komiteto posėdyje bus svarstoma Lietuvos pozicija dėl Gamtos atkūrimo reglamento. Esama signalų, kad iki šiol reglamentą palaikiusi ir kitas šalis palaikyti kvietusi Lietuva gali pakeisti savo sprendimą. Tai būtų „dūris į nugarą“, nes pirmadienį ES Aplinkos taryboje suplanuotas balsavimas dėl Gamtos atkūrimo reglamento patvirtinimo ir Lietuvos balsas šiame balsavime itin svarbus. Reglamentas jau yra priimtas Europos Parlamento.    

Kviečiame paremti

Paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas Jūs arba Jūsų įmonė prisidėsite prie draugiškos aplinkai ir gamtai Lietuvos kūrimo. 

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose