Veikla

Aplinkosaugos koalicija teikia pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams su aplinka susijusiais klausimais. Koalicija ir jos narės ieškos sprendimų opiausioms Lietuvos gamtosaugos aktualijoms. Reiškiame pozicijas kaimo plėtros, aplinkos politikos, ir kitais klausimais. Susipažinkite su mūsų veikla sekdami naujienas arba naršydami pagal pagrindines mūsų veiklos temas.

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO BENDROJO PLANO

2019-09-19 Palaikydami Klaipėdos miesto bendruomenes, kreipiamės į Prezidentą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano. Raginame užtikrinti, kad bendrasis planas būtų rengiamas atsižvelgiant ne tik į ekonominius, bet ir į aplinkosauginius bei socialinius aspektus.

Plačiau...

kOKS ŪKININKAVIMO POVEIKIS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI?

Virš 80 proc. visos Lietuvos teritorijos yra vykdomo ūkinė veikla (žemės ūkis ir miškininkystė). Dėl ūkinės veiklos ir gamtinių išteklių pereikvojimo išnyko daug rūšių ir natūralių buveinių.

Plaučiau...

Intensyvinti ūkininkavimą ar tausoti išteklius?

2019-09-12 Žemės ūkis turi didelį poveikį Lietuvos ir Europos gamtai. Apleista ūkinė veikla ir jos intensyvėjimas yra dvi pagrindinės priežastys, dėl kurios nyksta biologinė įvairovė kaimiškame kraštovaizdyje.

Plaučiau...