Veikla

Aplinkosaugos koalicija teikia pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams su aplinka susijusiais klausimais. Koalicija ir jos narės ieškos sprendimų opiausioms Lietuvos gamtosaugos aktualijoms. Reiškiame pozicijas kaimo plėtros, aplinkos politikos, ir kitais klausimais. Susipažinkite su mūsų veikla sekdami naujienas arba naršydami pagal pagrindines mūsų veiklos temas.

Ministre, Lietuvai reikia stipraus aplinkosaugos lyderio

2019-06-20 Aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų koalicijos pateikė atvirą laišką aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai.

Plačiau...

ŽEMĖS ŪKIS - pAGRINDINIS VANDENS TERŠĖJAS, TODĖL NETURI GAUTI LENGVATŲ NAUDOTI POŽEMINĮ VANDENĮ

2019-05-20 išsiuntėme Seimo aplinkos apsaugos komitetui raštą dėl Žemės gelmių įstatymo pakeitimo, numatančio lengvatą ūkinininkams naudoti požeminį vandenį. Deja, komitetas posėdyje nusprendė šią lengvatą palikti.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBOS PARKO

2019-04-15 Parėmėme raštą dėl “Trakų vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui” projekto įgyvendinimo, kurį parengė VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ ir Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Raštu atkreipiamas institucijų dėmesys į tai, kad parke šalinami vertingi želdiniai ir neatsižvelgiama į suinteresuotą visuomenę. Prašoma įvertinti vykdomą projektą ir imtis veiksmų, užkertančių kelią netinkamam lėšų panaudojimui.

Plačiau...