Veikla

Aplinkosaugos koalicija teikia pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams su aplinka susijusiais klausimais. Koalicija ir jos narės ieškos sprendimų opiausioms Lietuvos gamtosaugos aktualijoms. Reiškiame pozicijas kaimo plėtros, aplinkos politikos, ir kitais klausimais. Susipažinkite su mūsų veikla sekdami naujienas arba naršydami pagal pagrindines mūsų veiklos temas.