Veikla

Aplinkosaugos koalicija teikia pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams su aplinka susijusiais klausimais. Koalicija ir jos narės ieškos sprendimų opiausioms Lietuvos gamtosaugos aktualijoms. Reiškiame pozicijas kaimo plėtros, aplinkos politikos, ir kitais klausimais. Susipažinkite su mūsų veikla sekdami naujienas arba naršydami pagal pagrindines mūsų veiklos temas.

pasiūlymas DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2021-2027 M. STRATEGINIO PLANO

2019-07-05 Aplinkosaugos koalicija, bendradarbiaudama su Lietuvos gamtos fondu ir Lietuvos ornitologų draugija pateikė pasiūlymus Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginiam planui.

Plačiau...

KREIPIMASIS DĖL NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS IR APLINKOS STRATEGINIŲ NUOSTATŲ TĘSTINUMO IR AMBICINGUMO

2019-07-02 Nacionalinė pažangos programa per daug svarbi Lietuvos ateičiai, kad būtų rengiama skubotai ir slaptai. Jei taip bus tęsiama strateginio planavimo pertvarka, tai bus įvesta tik daugiau sumaišties ir nebus užtikrintas darnus ir atsakingas šalies vystymasis. Tą pabrėždamos aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos kreipiasi į Vyriausybės kanceliariją, aplinkos ministrą ir Seimo aplinkos apsaugos komitetą ir prašo atidėti programos uždavinių tvirtinimą, kol nebus užtikrintas tinkamas visuomenės informavimas ir dalyvavimas, o taip pat įvertintos visos esminės pastabos.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL LIETUVOS UPIŲ IR KITŲ VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO

2019-06-26 Aplinkosaugos koalicija pateikė LRS Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.

Plačiau...