Apie

Vizija

Žmonės gyvena sveikoje aplinkoje ir santarvėje su gamta.

Misija

Suvienyti Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.

Koalicijos nariai

Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams. Išsamiau apie priėmimą rasite skyrelyje Narystė.

Aplinkosaugos koalicija yra Nacionalinės NVO koalicijos narė.

Koalicijos valdymas

Pirmininkas yra vienasmenis koalicijos valdymo organas, renkamas 2 metams visuotinio narių susirinkimo metu.

Nuo 2017 gruodžio koalicijos pirmininkė yra Lina Paškevičiūtė (el. p. lina@akoalicija.lt)

Įstatai

Pradėjo veiklą 2004 m. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o 2011 m. birželio 15 d. įregistruota asociacija.

Aplinkosaugos koalicijos įsatai (PDF, 379 KB)

Veiklos ir finansinės ataskaitos

Kontaktai

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“

Įmonės kodas: 302638894

El. paštas: info@akoalicija.lt

Telefonas: +370 610 30909