Apie

Vizija

Žmonės gyvena sveikoje aplinkoje ir santarvėje su gamta.

Misija

Suvienyti Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.

Narystė organziacijose

Koalicijos valdymas

Koalicijos valdymo organai:

  • Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias organas;

  • Valdyba – kolegialus valdymo organas;

  • Pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.

Pirmininkas ir valdyba renkami 2 metams visuotinio narių susirinkimo metu.

Nuo 2017 gruodžio koalicijos pirmininkė yra Lina Paškevičiūtė (el. p. lina@akoalicija.lt)

Įstatai ir ETikos kodeksas

Koalicija pradėjo veiklą 2004 m. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o 2011 m. birželio 15 d. įregistruota asociacija.

Aplinkosaugos koalicijos įsatai (PDF, 379 KB)

2021 metais koalicija parengė ir visuotinime susirinkime patvirtino etikos kodeksą.

Aplinkosaugos koalicijos etikos kodeksas (PDF, 149 KB)

Aplinkosaugos koalicija yra registruota VTEK darančių įtaką teisėkūrai sąraše. Registracijos Nr. KS-44.
Plačiau VTEK pranešime.

Kontaktai

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“

Įmonės kodas: 302638894

El. paštas: info@akoalicija.lt

Telefonas: +370 610 30909