Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, telkianti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas.

MŪSŲ SIEKIAI

Suprantame, kad įsibėgėjančios ekologinės krizės kelia egzistencinę grėsmę, neveiklumo pasekmės jau prasidėjo ir jos tik stiprės.

Todėl siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.

Tam būtina ekonomikos pertvarka. Lietuva turi būti ambicinga nustatydama tikslus ir įgyvendinti juos nevėluodama.

MŪSŲ INDĖLIS

Lyderystė telkiant nevyriausybines organizacijas, darant įtaką sprendimams, stebint progresą ir skatinant pokyčiams.

MŪSŲ TIKSLAS

Tapti visuomeniniu aplinkosaugos kompetencijų centru, į kurį pirmiausia kreipiamasi ieškant nevyriausybinio sektoriaus pozicijos aplinkosaugos ir žaliosios ekonomikos srityse.

MŪSŲ VEIKLOS KRYPTYS

Aplinkosaugos koalicijos ilgalaikė strategija.pdf

Narystė organziacijose

Koalicijos valdymas

Koalicijos valdymo organai:

Pirmininkas ir valdyba renkami 2 metams visuotinio narių susirinkimo metu. 

Nuo 2017 gruodžio koalicijos pirmininkė yra Lina Paškevičiūtė (el. p. lina@akoalicija.lt)

Įstatai ir ETikos kodeksas

Koalicija pradėjo veiklą 2004 m. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o 2011 m. birželio 15 d. įregistruota asociacija.

📄 Aplinkosaugos koalicijos įstatai (PDF)

2021 metais koalicija parengė ir visuotinime susirinkime patvirtino etikos kodeksą.

📄 Aplinkosaugos koalicijos etikos kodeksas (PDF)

Aplinkosaugos koalicija yra registruota VTEK darančių įtaką teisėkūrai sąraše. Registracijos Nr. KS-44.  
Plačiau VTEK pranešime

Kontaktai

Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“ 

Įmonės kodas: 302638894

El. paštas: info@akoalicija.lt

Telefonas: +370 610 30909