Darnus vystymasis ir klimatas

Klimato krizė, biologinės įvairovės nykimas, gamtos išteklių pereikvojimas, gilėjančios socialinės problemos parodė, kad priežodis „po manęs nors ir tvanas“ išsipildys, jei žmonių požiūris nesikeis. Pastaruoju metu sutariama, kad yra būtini pokyčiai valstybių politikoje, sprendžiant dabartines krizes ir užtikrinant visuomenės gerovę tolimesnėje ateityje. Europos darnaus vystymosi gairės surašytos Europos žaliojo kurso dokumentuose. Pagrindiniai Žaliojo kurso siekiai: švari energetika (kad iki 2050 metų Europos šiltnamį sukeliančių dujų CO2 emisijos būtų reikšmingai sumažintos ir bendras jų rodiklis taptų nuliniu), perėjimas prie žiedinės ekonomikos, maisto pramonės pertvarka (strategija „Nuo ūkio iki stalo“), nulinės taršos planas, biologinės įvairovės atkūrimas ir išsaugojimas ir kt.

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui skiriamos didelės Europos Sąjungos fondų lėšos. Konkuruodamos dėl jų suinteresuotos pusės darniu vystymusi įvardija ne visada darnius sprendimus (pvz., miškų kirtimas pateikiamas kaip kovos su klimato krize būdas). Be to, tai, kas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti darnu (pvz., hidroelektrinės neišskiria CO2 dujų), įsigilinus gali pasirodyti priešingai (hidroelektrinės kenkia biologinei įvairovei). Taip pat aktualu, kad darnaus vystymosi siekiai būtų ne tik deklaratyvūs, bet iš tikrųjų įtraukiami į kiekvieną planuojamą valstybės gyvenimo sritį: numatomi žiedinės ekonomikos mechanizmai, realūs taršos mažinimo veiksmai ir pan.

Aplinkosaugos koalicija stebi, kaip Lietuva prisiima darnaus vystymosi ir klimato krizės švelninimo įsipareigojimus. Siekiame, kad Žaliajam kursui, darniam vystymuisi ir klimato kaitos aktualijoms būtų skiriamas deramas dėmesys. Pateikėme pastabas ir pasiūlymus 2021–2030 metų nacionalinės pažangos planui, kuris turėtų atspindėti Europos Žaliojo kurso siekius.

2020-08-07 Pateikėme pasiūlymus dėl Nacionalinio pažangos plano atnaujinimo.

Plačiau...

2020-01-22 Visoms parlamentinėms partijoms išsiuntėme bendrą Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų ir visuomeninių judėjimų kreipimąsi.

Plačiau...

2020-01-16 Lietuvos aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos ir judėjimai viešai kreipėsi į LR Prezidentą, LR Ministrą pirmininką, LR Seimo pirmininką ir LR Seimo narius, norėdami atkreipti dėmesį į dar tik įsigaliosiantį, bet jau dabar praeityje užstrigusį ir Europos žaliojo kurso neatitinkantį Nacionalinį pažangos planą.

Plačiau...

2020-01-06 Teikiame pastabas ir pasiūlymus Nacionalinio pažangos plano (toliau NPP) tikslams, uždaviniams ir poveikio rodikliams.

Plačiau...

2019-12-04 Teikiame pasiūlymus ir pastabas Lietuvos Respublikos nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui.

Plačiau...

2019-07-02 Nacionalinė pažangos programa per daug svarbi Lietuvos ateičiai, kad būtų rengiama skubotai ir slaptai. Jei taip bus tęsiama strateginio planavimo pertvarka, tai bus įvesta tik daugiau sumaišties ir nebus užtikrintas darnus ir atsakingas šalies vystymasis.

Plačiau...