Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

#RestoreNature
Girių spiečius

2022 m. gruodžio 2 d. pristatėme jau antrąją visuomeninę Lietuvos aplinkos būklės apžvagą. Joje atnaujinti duomenys, apžvelgti naujausi pokyčiai, taip pat įtraukti papildomi aplinkosaugos aspektai. Skaičiai ir diagramos ne viską atskleidžia, tad gilesniam situacijos ir tendencijų supratimui paprašėme specialistų parašyti komentarus su įžvalgomis.

Liūdna, bet ir šiemet tenka daryti panašias išvadas, kaip ir pernai: Lietuvoje aplinkos būklė blogėja, vartotojiškumas toliau auga, Lietuva dažnu atveju tolsta nuo iškeltų aplinkosauginių tikslų. Iš mūsų paliestų temų geriausia situacija energijos gamybos sektoriuje, kur įsibėgėja perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių, nors tempas ir per mažas.

Naujienos IR POZICIJOS

2023-05-16 Kartu su „Girių spiečiaus“ bičiuliais parengėme ir išsiuntėme Vyriausybei kreipimąsi ragindami atsakingai įvertinti grėsmes, kylančias dėl nurodymo atsakingų institucijų neįvardinti Saugomų teritorijų įstatyme.

2023-04-25 Balandžio mėnesį įvyko visuotinis Aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas, kurio metu patvirtinome Aplinkosaugos koalicijos veiklos 2022 metais ir metinę finansinę ataskaitas, diskutavome apie šių metų svarbiausius darbus. 

Kviečiame paremti

Jūs arba Jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas. 

Skirkite 1,2 % GPM Aplinkosaugos koalicijai.

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose