Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Mūsų misija – suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau...

2021 metų pabaigoje Aplinkosaugos koalicija pristatė pirmąją visuomeninę Lietuvos aplinkos būklės apžvalgą. Šia apžvalga kviečiame pilietinę visuomenę kartu stebėti ir vertinti, kiek Lietuvos žaliasis kursas išties yra žalias, ar politikų ir institucijų priimami sprendimai tikrai stabdo aplinkos būklės blogėjimą ir veda į atsigavimą. Taip pat tikimės, kad ji padės susipažinti su pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis.

Naujienos

2022-09-26 Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo kvietimu šiemet prisidėjome prie jų rengiamos kasmetinės skurdo ir socialinės atskirties Lietuvoje apžvalgos. Parengėme apžvalginį straipsnį kovos su klimato kaita tema.

Plačiau...

2022-09-14 LR Aplinkos ministerijai kartu su Všį "Upių atkūrimo centru" ir Aplinkosaugos informacijos centru pateikėme pasiūlymus dėl nacionalinio vandenų srities plėtros plano 2022-2027 m. projekto. Raginame Aplinkos ministeriją, kartu su partneriais, imtis visų reikiamų priemonių ir ieškoti galimybių bei efektyviai išnaudoti 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtą paramą, kad būtų sudarytos realios galimybės teigiamiems pokyčiams ir pasiekti vandensaugos tikslai.

Plačiau...

2022-09-14 Kreipėmės į LR Žemės ūkio ministeriją dėl tarpdiscipliniškumo formuojant Lietuvos poziciją dėl tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo reglamento.

Plačiau...

Kviečiame paremti

Jūs arba Jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas.


Koalicijos nariai


Narystė organizacijose