Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Mūsų misija – suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau...

Veikla ir Naujienos

2021 metų pabaigoje Aplinkosaugos koalicija pristatė pirmąją visuomeninę Lietuvos aplinkos būklės apžvalgą. Šia apžvalga kviečiame pilietinę visuomenę kartu stebėti ir vertinti, kiek Lietuvos žaliasis kursas išties yra žalias, ar politikų ir institucijų priimami sprendimai tikrai stabdo aplinkos būklės blogėjimą ir veda į atsigavimą. Taip pat tikimės, kad ji padės susipažinti su pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis.

2022-03-17 Dėl susiklosčiusios tragiškos situacijos griaunami miestai ir gyvenimai, todėl mūsų vieningumas ir parama yra būtini. Sprendžiant šią skubią krizę prašome nesumenkinti aplinkosauginio ir socialinio progreso, kurį kurti įsipareigojote ES žaliajame kurse, svarbos. Labiau nei bet kada anksčiau, ES privalo pereiti prie sveiko, visuomenei ir aplinkai draugiško ūkininkavimo, pavyzdžiui agroekologijos, ekologinio ūkininkavimo ir agromiškininkystės, nes tik taip pasieksime ilgalaikį maisto užtikrinimą, nepriklausomą apsirūpinimą maistu ir visos maisto sistemos tvarumą.

Plačiau...

2022-03-04 Lietuvos nevyriausybinės organizacijos jungiasi prie daugiau kaip 60 Europos nevyriausybinių organizacijų vienijančio tinklo „Transport & Environment Europe” iniciatyvos ir ragina šalių vyriausybes kuo greičiau stabdyti iškastinio kuro importą iš Rusijos ir užbaigti tiesioginį karo prieš Ukrainą finansavimą.

Plačiau...

2022-01-11 Paskutinę 2021-ųjų metų dieną Lietuva pateikė Europos Komisijai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. Žaliojo kurso tikslai ir jų įgyvendinimas turėtų atsispindėti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane. Deja, šiuo planu iš esmės nėra numatoma efektyvių sprendimų šalyje vyraujančioms aplinkosaugos problemoms. Parengėme šio plano aplinkosauginį vertinimą.

Plačiau...

2021-12-30 Lietuva yra įsipareigojusi judėti Žaliojo kurso kryptimi ir siekti šalies bei gyventojų gyvenimo būdo pertvarkos, kuri padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, stabdyti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizes, mažinti vartojimą, siekti tvarumo ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Visi šie pokyčiai gali būti pasiekti tik sutelkus skirtingų visuomenės grupių atstovus ir įsiklausius į piliečius, kuriuos labiausiai paveiks neišvengiami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai.

Plačiau...

2021-12-29 Įvairiausios vienkartinės pakuotės yra tapusios vartotojiškumo, aplinkos taršos ir klimato kaitos sinonimu. Dažniausiai jos yra išduodamos nemokamai ir vidutiniškai naudojamos tik kelias ar keliolika minučių. Lietuvoje iš įvairiausių vienkartinių pakuočių 2019 m. susidarė daugiau nei 360 000 tonų atliekų. Vienkartinių pakuočių nepaliaujamai daugėja, ypatingai plastikinių ir popierinių.

Plačiau...

Kviečiame paremti

Jūs arba Jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas.


Koalicijos nariai

Narystė organizacijose