Telkiame aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas ir suvieniję pastangas siekiame neatidėliojamų pokyčių, kad būtų užtikrintas stabilus klimatas, sveika aplinka ir santarvė su gamta.  Plačiau... 

IŠRINKIME APLINKOSAUGIŠKĄ VALDŽIĄ

2024 metai rinkimų metai, kuriais rinksime Europos Parlamentą ir Seimą. Mums reikia sveikos aplinkos ir gamtinės įvairovės. Priminkime tai politikams ir rinkime to siekiančius. 

Trečiąją aplinkos būklės visuomeninę apžvalgą rengėme dviem etapais: pagal naujausius prieinamus oficialius duomenis apžvalgą atnaujinome 2023 m. pabaigoje ir papildomai 2024 m. pavasarį. Tai yra ir dėl to, kad 2024 metai yra rinkimų metai, kuriais rinksime Europos Parlamentą, Prezidentą bei Seimą. Norime kad apžvalga padėtų atkreipti politikų dėmesį į esamą situaciją bei problemas ir paragintų imtis aktyv veiksmų bei lyderystės. 


Naujienos IR POZICIJOS

2024-04-26 Artėjant Seimo rinkimams kartu su Baltijos aplinkos forumu ir Lietuvos ornitologų draugija kreipėmės į partijas, pateikdami savo lūkesčius būsimai aplinkosaugos politikai. 

2024-04-22 Pasaulinės Žemės dienos proga, 32 organizacijos kreipėsi į politikus, kviesdamos mintimis ir darbais grįžti prie miškų ekosistemų apsaugos. Nevyriausybininkai pabrėžia, kad iškirstus miškus nepakanka atsodinti. Tam, kad miškų ekosistemos išliktų ir klestėtų, būtina mažinti ūkinių kirtimų užmojus, ypač saugomose teritorijose ir prie gyvenviečių, ir reikšmingesnę dalį miškų skirti gamtai ir rekreacijai.

2024-04-11 Įvyko visuotinis Aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas. Jo metu perrinkta valdyba. Pirmininke perrinkta Lina Paškevičiūtė, valdybos nariais tapo Jurgita Rosinskienė, Domantas Tracevičius, Nerijus Zableckis. 

Susirinkimo metu patvirtinta Aplinkosaugos koalicijos finansinė ir veiklos ataskaitos. Su veiklos ataskaita kviečiame susipažinti čia. Su finansine ataskaita kviečiame susipažinti čia.  

Kviečiame paremti

Paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas Jūs arba Jūsų įmonė prisidėsite prie draugiškos aplinkai ir gamtai Lietuvos kūrimo. 

Koalicijos nariai

ASOCIJUOTI NARIAI

Narystė organizacijose