Aplinkosaugos koalicija yra skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Mūsų misija – suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau...

2021 metų pabaigoje Aplinkosaugos koalicija pristatė pirmąją visuomeninę Lietuvos aplinkos būklės apžvalgą. Šia apžvalga kviečiame pilietinę visuomenę kartu stebėti ir vertinti, kiek Lietuvos žaliasis kursas išties yra žalias, ar politikų ir institucijų priimami sprendimai tikrai stabdo aplinkos būklės blogėjimą ir veda į atsigavimą. Taip pat tikimės, kad ji padės susipažinti su pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis.

Naujienos

2022-07-06 Šiemet valstybės apdovanojimuose parodytas dėmesys aplinkosaugai. Džiaugiamės, kad tarp įvertintų yra Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, kuri apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Daugiau...

2022-07-04 Fotoistorijų paroda AUGINTOJAI toliau tęsia savo kelionę. Visą liepos mėnesį paroda viešės Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje.

AUGINTOJAI – tai vizualus pasakojimas apie žmones, kurie pasirinko rūpintis aplinka ir ūkininkauti tvariai. „Galimybė susipažinti ir užfiksuoti ūkininkaujančių žmonių portretus leido iš arti pamatyti tai, kaip ateityje turėsime gyventi..“ – dalinasi fotografas Kęstutis Žilionis.

Plačiau apie parodą...

2022-06-29 Kreipėmės į Seimo partijų atstovus įvertindami Aplinkos ministerijos parengtą Nacionalinio miškų susitarimo projektą ir kviesdami partijas rinktis pokyčių ir didesnės miškų apsaugos kryptį.

Plačiau...

Kviečiame paremti

Jūs arba Jūsų įmonė galite prisidėti prie žalesnės Lietuvos ateities kūrimo jau šiandien paremdami Aplinkosaugos koalicijos veiklas.


Koalicijos nariai


Narystė organizacijose