Informacinis pranešimas konsultacijų gavėjams

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE FIZINIUS ASMENIS, KURIEMS TEIKIAME KONSULTACIJAS APLINKOSAUGOS SRITYJE

Aplinkosaugos Koalicija rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Aplinkosaugos Koalicija

Mūsų įstaigos kodas yra: 302638894

Mūsų adresas: Visorių 6A-54, Vilnius

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs kreipėtės į mus konsultacijos aplinkosaugos srityje, kurios suteikimui priklausomai nuo klausimo pobūdžio gali būti reikalinga informacija apie Jus.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami konsultacijos Jūs turėtumėte pateikti kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie keliamą klausimą (aplinkybes, įvykius, aktualius dokumentus ir pan.).

Jūs taip pat galite pateikti savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.), jei pageidaujate gauti informaciją apie Mūsų veiklą (naujienlaiškius, pakvietimus į renginius ir pan.).

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių mes informacijos nerenkame.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

  • Jūsų pageidaujamos konsultacijos suteikimui (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

  • teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, ateityje informuoti Jus apie Mūsų įstaigos veiklą bei prašyti paremti (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama valstybės institucijoms, tik esant išankstiniam Jūsų sutikimui dėl konkrečios informacijos perdavimo. Kitiems asmenims ar organizacijoms jokia informacija apie Jus nėra perduodama.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir šimtys.

  • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

  • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

  • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui informacijai apie Mūsų įstaigos veiklą, paramos pasiūlymams siųsti;

  • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

  • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

  • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu info@akoalicija.lt.