Informacinis pranešimas rėmėjams

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,
KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ
APIE MŪSŲ ĮSTAIGOS RĖMĖJUS FIZINIUS ASMENIS

Aplinkosaugos Koalicija rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Organizaciją, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Aplinkosaugos Koalicija

Mūsų įstaigos kodas yra: 302638894

Mūsų adresas: Visorių 6A-54, Vilnius

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs suteikėte Mūsų įstaigai paramą arba ketinate ją teikti, t.y. mes esame sudarę dovanojimo sutartį ar ketiname tokią sudaryti Jūsų iniciatyva.

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami suteikti paramą Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaita ir pan.).

Savo identifikacinius duomenis Jūs pateikiate atlikdami banko pavedimą (pervesdami paramą) per bankų informacinę sistemą.

Jūs taip pat galite pateikti savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.), jei pageidaujate gauti informaciją apie Mūsų veiklą (naujienlaiškius, pakvietimus į renginius ir pan.).

Teikiant paramą priklausomai nuo jos įforminimo Mes taip pat galime surinkti kitą informaciją, susijusią su sutarties sudarymu ir vykdymu (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan.).

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Kai teikiate paramą atlikdami bankinį pavedimą be išankstinio susitarimo su Mūsų įstaiga, Jūsų identifikaciniai duomenys yra perduodami per bankų informacines sistemas.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);

 • teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, ateityje informuoti Jus apie Mūsų įstaigos veiklą bei prašyti paremti (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;

 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);

 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);

 • mūsų organizaciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;

 • mūsų organizacijos savininkams.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui informacijai apie Mūsų įstaigos veiklą, paramos pasiūlymams siųsti;

 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų organizacijoje;

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis, saugomus informacinėse sistemose;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu info@akoalicija.lt.