Narystė

Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams

Koalicijos nariais gali būti nevyriausybinės pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:

  • turi juridinio asmens statusą

  • atstovauja viešuosius aplinkosauginius interesus

  • pagrindinė veikla yra aplinkosaugos srityje

  • organizacijos valdyme tiesiogiai nedalyvauja politinės partijos, finansų ir verslo organizacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos

  • neskatina smurto, religinės, rasinės, lyčių, etninės diskriminacijos

Jei norite tapti aplinkosaugos koalicijos nariu, pateikite šiuos dokumentus:

Dokumentus siųskite elektroniniu paštu adresu info@akoalicija.lt, o temoje nurodykite Prašymas tapti koalicijos nariu.

Prašymas vertinamas visų koalicijos narių. Sprendimą dėl naujo nario priima visuotinis narių susirinkimas. Pritarus 2/3 balsavusių, yra suteikiamas koalicijos nario statusas.

Koalicijos narys paskiria įgaliotą atstovą, kuris atstovauja savo organizaciją Koalicijos veikloje.

Koalicijos narys privalo: