Narystė

Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams

Koalicijos nariais gali būti nevyriausybinės pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:

  • turi juridinio asmens statusą

  • atstovauja viešuosius aplinkosauginius interesus

  • pagrindinė veikla yra aplinkosaugos srityje

  • organizacijos veikla neprieštarauja Koalicijos vizijai ir misijai

  • organizacijos valdyme tiesiogiai nedalyvauja politinės partijos, finansų ir verslo organizacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos

  • neskatina smurto, religinės, rasinės, lyčių, etninės diskriminacijos

Naryste paremtos organizacijos yra skatinamos tapti Koalicijos narėmis, tačiau šis kriterijus nėra privalomas.

Koalicijos asocijuotais nariais gali būti nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys arba neformalios juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios aplinkosaugos srityje ir įsipareigojusios laikytis įstatų reikalavimų.

Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės visuotiniame narių susirinkime.


Jei norite tapti aplinkosaugos koalicijos nariu, pateikite šiuos dokumentus:

Dokumentus siųskite elektroniniu paštu adresu info@akoalicija.lt, o temoje nurodykite Prašymas tapti koalicijos nariu.

Sprendimą dėl naujo nario priima visuotinis narių susirinkimas. Pritarus 1/2 balsavusių, yra suteikiamas koalicijos nario statusas.

Koalicijos narys paskiria įgaliotą atstovą, kuris atstovauja savo organizaciją Koalicijos veikloje.

Koalicijos narys privalo: