Visuomenės balsas

LR Aplinkos ministerijai

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

KREIPIMASIS

Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų, numatančių drausti importuoti ar įvežti deginti skirtas atliekas ir įvesti nepavojingų atliekų deginimo pajėgumų apribojimą

2018 05 14

Norime išreikšti palaikymą užregistruotiems Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo projektams Nr. XIIIP-1555[1] ir Nr. XIIIP-1556[2].

4 Straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIIIP-1555 numato drausti importuoti ar įvežti deginti skirtas atliekas. Projektui pritariame, nes deginant atliekas visuomet susidaro apie 30[3] % pelenų pagal masę, iš kurių lakieji(apie 15 %) yra toksiški, likę pelenai (dugno apie 85 %) yra šalinami sąvartyne. Norėtume atkreipti dėmesį, kad komunalinių atliekų statistikoje šie pelenai nefigūruoja, tačiau vis tiek patenka į sąvartynus. neimportuodami kitų šalių atliekų deginimui, nekaupsime jų pelenų sąvartynuose

4 Straipsnio papildymo projektas Nr. XIIIP-1556 numato nepavojingų atliekų deginimo pajėgumų apribojimą iki 500 000 tonų nepavojingų atliekų per metus. Projektui pritariame, nes atliekų tvarkymas visų pirma turėtų remtis atliekų tvarkymo hierarchija[4], kuri yra ES atliekų tvarkymo politikos ir teisės pagrindas bei raktas pereiti į žiedinę ekonomiką. Jos tikslas yra sukurti prioritetus[5], kuriais būtų minimizuojamas neigiamas poveikis aplinkai bei optimizuojamas resursų iš atliekų valdymas. Viešojoje erdvėje pasirodanti informacija, kad dideli atliekų kiekiai negali būti perdirbami, neatitinka tiesos. Tai parodo itin aukšti Šiaurės Italijos[6] ar Vokietijos[7] rodikliai. Taip pat Lietuvoje yra itin didelės galimybės atskirai surinkti atliekas, ką parodo Slovėnijos[8] ir Šiaurės Italijos regionų[9] patirtis, kuriose situacija per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė dramatiškai. Investicijos į atskirą surinkimą yra ženkliai mažesnės nei į atliekų deginimo įrenginius, o perdirbimas, pvz., bioskaidžių atliekų[10], sukuria daug daugiau darbo vietų nei deginimas.


Pasirašančios organizacijos

VšĮ "Žiedinė ekonomika"

Aplinkosaugos koalicija


[1]https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/41b45260f14a11e78f3dc265493430ae?positionInSearchResults=3

[2]https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a7581670f15d11e78f3dc265493430ae?positionInSearchResults=3

[3]http://www.mdpi.com/2071-1050/2/7/1943/htm

[4]Kaip išdėstyta Article 4 of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives, OJ L 312, 22.11.2008, p. 3

[5]http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf

[6]http://www.lastampa.it/2017/10/10/scienza/italia-prima-in-europa-per-riciclo-rifiuti-al-WrOlRC1h3RzXnQChxI2MdM/pagina.html

[7]http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics

[8]http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2700001E&ti=&path=../Database/Environment/27_environment/01_27000_indicators/&lang=1

[9]http://nonsoloambiente.it/wp-content/uploads/2017/11/Rapporto_Rifiuti_Urbani_Ed_2017.pdf p. 59

[10]https://www.compostnetwork.info/policy/circular-economy/bio-waste-generates-jobs/