Visuomenės balsas

Premjere, reikia aplinkos ministro

Aplinkosaugos koalicijos pozicija dėl aplinkos ministro (ne)skyrimo

2019-02-12

Už aplinką atsakinga ministerija tapo rinkiminio laikotarpio įkaitu. Aplinkos ministerija dar nuo gruodžio mėnesio neturi ministro ir neaišku, ar artimiausiu metu jį turės. Svarstymai apie ministerijų apjungimus pristatomi skubotai ir neapgalvotai, ir atrodo, kad jie turi tik vieną tikslą - išvengti nesutarimų ieškant tinkamo ministro.

Sveika aplinka ir turtinga gamta yra Lietuvos visuomenės turtas. Už tai atsakinga ministerija neturėtų tapti tarpinstitucinių nesutarimų įkaitu. Ministerija privalo turėti vadovą, kad dirbtų kryptingai ir būtų tinkamai atstovaujama aukščiausiu lygiu. Todėl raginame ministrą pirmininką Saulių Skvernelį užtikrinti, kad kuo greičiau pradėtų dirbti tinkamą kvalifikaciją ir vertybes turintis aplinkos ministras. Taip pat kviečiame nedaryti skubotų ir nepasvertų sprendimų dėl ministerijų sujungimo.

Neturėdami aplinkos ministro, jau matėme nerimą keliančių pavyzdžių, įrodančių, koks svarbus yra vadovas ir atstovavimas aukščiausiu lygiu. Tai 10 milijonų eurų paėmimas iš klimato kaitos specialiosios programos ir skyrimas ne aplinkos problemoms spręsti. Kitas pavyzdys - vykstantis Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos strategijos rengimas su itin silpna aplinkosaugine dalimi.

Aplinkos ministerija yra atsakinga už sveiką aplinką, t.y. orą, vandenį, atliekas, cheminių medžiagų valdymą, taršos prevenciją ir kontrolę, klimato kaitą. Ji rūpinasi teritorijų planavimu, statyba ir būstu. Taip pat yra įpareigota saugoti gamtą, miškus, kraštovaizdį bei užtikrinti saugomų teritorijų priežiūrą. Žinant šiandienos iššūkius, visos šios sritys turi būti stiprinamos, o ne silpninamos.

Lietuvai reikia profesionaliai dirbančios Aplinkos ministerijos, kuri užtikrintų aplinkos kokybės ir gamtos apsaugos tikslų įgyvendinimą. Mums reikia ministerijos, kuri turėtų viziją, kaip pasiekti keliamus tikslus, sutelkiant visuomenę ir taikant inovatyvius sprendimus. Ir tam kuo skubiau reikalingas stiprus vadovas.

Aplinkosaugos koalicija


Nuorodos žiniasklaidoje: