Kaimo plėtra

KAIMO PLĖTRA PO 2020 METŲ: kalbos apie KLIMATO KAITą IR APLINKOSAUGą

2019-02-22


2019-02-21 Žemės ūkio ministerijoje pasirašyta Kaimo plėtros ir žemės ūkio baltoji knyga – strateginis dokumentas, numatantis nacionalinę kaimo plėtros viziją po 2020 metų. Aplinkosaugos koalicija pateikė pasiūlymus ŽŪM aplinkosaugos klausimais. Baltoji knyga suteikia vilties išvysti darnią kaimo ir žemės ūkio plėtrą, kuri atneštų šaliai didėjantį derlių ir gerėjančią aplinkos būklę.

Žemės ūkis yra antras pagal dydį sektorius pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ūkininkavime naudojamos cheminės medžiagos daro neigiamą poveikį vidaus ir Baltijos jūros vandens kokybei. Todėl siekiant spręsti Lietuvos gyventojams aktualias aplinkosaugines problemas, būtina imtis veiksmų žemės ūkio sektoriuje.

Gera aplinkos būklė yra neatsiejama ir nuo ūkio produktyvumo. Dėl klimato kaitos – dėl dažnėjančių intensyvių liūčių suniokojamas derlius, dėl sausrų anksčiau skerdžiami gyvuliai. Nuo perteklinių ar itin žalingų pesticidų naudojimo nyksta biologinė įvairovė – pavyzdžiui, bitės ir mažėja kryžminis augalų apdulkinimas, vaisių dydis bei derlius. Dėl prastų ariminių technikų nualinamas dirvožemis. Tai tėra keli pavyzdžiai, parodantys, kad netvarios žemės ūkio praktikos gali sumažinti produkciją ir pelną. Todėl ateities kaimo plėtra turės būti grįsta tvariu ūkininkavimu, nedarančių žalos aplinkai, skatinant ekologiškų prekių ir paslaugų gamybą.

Ūkininkai atlieka svarbią misiją patenkinti mūsų maisto poreikį, naudojant mažiau išteklių, tausojant gamtą ir prisitaikant prie besikeičiančio klimato. Kaimo bendruomenė svariai prisideda prie to, kokią gamtą ir biologinę įvairovę paliksime ateities kartoms. Nuoseklus ŽŪM ir aplinkosaugos atstovų bendradarbiavimas yra kritiškai svarbus siekiant efektyviai spręsti išvardintus iššūkius ir ruošiant kaimo plėtros programą 2021-2027 metams.