Kaimo plėtra

Išsamų mūsų pasiūlymą "Aplinkosaugos ir žemės ūkio ateitis. Lietuvos Aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų pasiūlymas Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginiam planui " rasite čia.

LR Žemės ūkio ministerijai

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui


Pasiūlymas DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2021-2027 M. STRATEGINIO PLANO

Oficialus raštas

2019-07-05

Aplinkosaugos koalicija, bendradarbiaudama su Lietuvos gamtos fondu ir Lietuvos ornitologų draugija pateikė pasiūlymus Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginiam planui.

Darnus ūkininkavimas yra būtinas biologinei įvairovei šsaugoti, klimato kaitai švelninti ir aplinkos būklei gerinti. Be to, darnus ūkininkavimas yra vienintelis realus būdas užtikrinti ilgalaikį maisto poreikį ateities kartoms besikeičiant klimatui. Todėl aplinkosauginėms problemoms sprendimų ieškoti privalome žemės ūkio sektoriuje.Turime vilties, kad naujasis žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos laikotarpis pateisins Lietuvos gyventojų gamtosauginius lūkesčius bei žemės ūkio poreikius prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos.

Įvardijame penkis poreikius aplinkos būklei žemės ūkio sektoriuje gerinti:

    1. Išsaugoti biologinę įvairovę ir buveines bei didinti kraštovaizdžio mozaikiškumą;
    2. Pritaikyti ūkininkavimą prie klimato kaitos ir švelninti neigiamą poveikį klimato kaitai bei oro taršai;
    3. Mažinti vandens taršą;
    4. Investuoti į rizikos valdymą ūkiuose;
    5. Didinti darnaus ūkininkavimo ir aplinkosaugos priemonių patrauklumą ir konkurencingumą.