Kaimo plėtra

Kokį poveikį žemės ūkis turi aplinkai lietuvoje?

2019-09-02

Ūkinė veikla yra vykdoma net 52.4 proc. Lietuvos teritorijos. Dėl intensyvaus ūkininkavimo, žemės ūkio poveikis yra neigiamas beveik visiems su aplinka susijusiems rodikliams.

  • Nyksta biologinė įvairovė: per 14 metų kaimo paukščių sumažėjo 22 proc.
  • Stiprėja klimato kaita: žemės ūkyje išmetama beveik trečdalis visų šalyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
  • Pereikvojamas dirvožemis: kasmet nuosekliai mažėja dirvožemio organinė anglis, mažėja dirvožemio derlingumas.
  • Vandens tarša: 28 proc. paviršinių vandens telkinių yra stipriai užteršti nitratais.
  • Oro tarša: 89 proc. šalyje išmetamo amoniako susidaro žemės ūkyje.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujajam Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) periodui. Šiame plane turi būti numatyti efektyvūs sprendimai šioms aplinkosaugos priemonėms.

Kaimo plėtra ir ūkininkai yra remiami iš BŽUP biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų sumokėtų lėšų. Todėl ši parama turėtų kurti pridėtinę vertę visuomenei ir būti investuojama į darnius ūkininkavimo metodus. Darnus, tausojantis ūkininkavimas yra būtinas nykstančioms rūšims išsaugoti, kovoti su klimato kaita ir aplinkos būklei gerinti.