Kaimo plėtra

Kas yra Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)?

2019-09-05

ES Bendrai žemės ūkio politikos (BŽUP) įgyvendinimui skiriamos lėšos sudaro apie 40 proc. viso Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Iš BŽUP lėšų mokama parama kaimo plėtrai ir ūkininkams.

2014−2020 m. Lietuva iš BŽUP lėšų turėtų gauti apie 4,7 milijardo eurų. Prognozuojama, kad 2021−2027 m. išmokos Lietuvai atitinkamai sudarys apie 5,1 milijardo eurų.

BŽUP remia ES regionų ekonomiką ir siekai užtikrinti gerą ūkininkaujančiųjų pragyvenimo lygį. BŽUP parama skiriama tam, kad ūkiuose pagamintas maistas ir kiti produktai būtų aukštos kokybės, o jų kainos – stabilios vartotojui, taip pat tam, kad padėtų užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą, apsaugoti aplinką, kovoti su klimato kaita, puoselėti kaimo bendruomenes. Atitinkamai ir ūkininkai, gaunantys išmokas, turi naudoti lėšas tokiu būdu, kad prisidėtų prie minėtų BŽUP tikslų.

BŽUP sudaromas visų mokesčių mokėtojų lėšomis, todėl ir skiriama parama turėtų padėti sukurti pridėtinę vertę visai visuomenei.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. BŽUP finansiniam periodui, numatydama kur ir kaip bus naudojamos BŽUP lėšos. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti konkrečias priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas darniam vystymuisi, aplinką ir gamtą tausojantiems ūkininkavimo metodams ir technologijoms, kovai su klimato kaita.