Kaimo plėtra

Koks ūkininkavimo poveikis biologinei įvairovei?

2019-09-13

Virš 80 proc. visos Lietuvos teritorijos yra vykdomo ūkinė veikla (žemės ūkis ir miškininkystė). Dėl ūkinės veiklos ir gamtinių išteklių pereikvojimo išnyko daug rūšių ir natūralių buveinių. Rūšys nyksta ir toliau – 2000–2014 m. Lietuvos kaimiškojo kraštovaizdžio paukščių populiacijų sumažėjo 22 proc. Rezervatai, kuriuose yra griežtai saugoma gamta, dengia vos 1 proc. Lietuvos teritorijos.

Tačiau ūkinė veikla gali būti naudinga gamtai. Smulkus, tausojantis ūkininkavimas sukuria įvairialypius kraštovaizdžius. Kuo didesnis kraštovaizdžio mozaikiškumas, tuo didesnė biologinė įvairovė (žr. viršutinį paveikslėlį). Deja, šiuo metu Lietuvoje ūkiai stambėja, dirbami laukai virsta monokultūromis (žr. apatinį paveikslėlį). Tokiuose ūkiuose biologinė įvairovė itin žema.

Kaimo plėtra ir ūkininkai yra remiami iš Bendrosios žemės ūkio politikai (BŽUP) skirto biudžeto. BŽUP sudaromas visų mokesčių mokėtojų lėšomis, todėl ir skiriama parama turėtų padėti sukurti pridėtinę vertę visai visuomenei. Parama tausojantiems ūkiams ir paraginamas stambiems, intensyviems ūkiams būti draugiškiems aplinkai galėtų išsaugoti nykstančias rūšis.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. BŽUP finansiniam periodui, numatydama kur ir kaip bus naudojamos BŽUP lėšos. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti konkrečias priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas biologinės įvairovės išsaugojimui.