Visuomenės balsas

Lietuvos Respublikos Prezidentui

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO BENDROJO PLANO

Oficialus raštas

2019-09-19

Klaipėdos miesto bendruomenių atstovai kreipėsi į Aplinkosaugos koaliciją dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano. Žiniasklaidoje taip pat buvo išplatintas Klaipėdos miesto bendruomenių asociacijos kreipimasis į Jūsų ekscelenciją, kuriame prašoma inicijuoti teritorijų planavimą reglamentuojančios teisinės bazės pakeitimus, kuriais būtų keičiama galiojanti tvarka, pagal kurią uosto bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, tampa privalomu kitiems teritorijų planavimo dokumentams. Taip pat žiniasklaidoje pateikta informacija apie Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją ir Lietuvos Respublikos prezidentūrą dėl nepritarimo pateiktam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo tvirtinamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas.

Jūsų ekscelencija, kreipiamės į Jus reikšdami nerimą dėl susidariusios konfliktinės situacijos, kilusios dėl nesuderintų Klaipėdos miesto bendrojo plano ir Uosto bendrojo plano sprendinių. Tokio masto strateginio objekto sprendiniai privalo būti priimti skaidriai, įtraukiant atitinkamas institucijas bei vietos bendruomenes, užtikrinant darnią plėtrą.

Palaikome prašymą inicijuoti profesionalią uosto bendrojo plano sprendinių ekspertizę, į ją įtraukiant Lietuvos architektų rūmus, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją, nepriklausomus ekonomikos ir aplinkosaugos ekspertus bei visuomenės atstovus. Raginame užtikrinti, kad abu šiuo metu Klaipėdoje rengiami bendrieji planai – Klaipėdos miesto bendrasis planas ir Uosto bendrasis planas – būtų rengiami ir tvirtinami kartu, nuosekliai ir sąžiningai derinant jų sprendinius, siekiant tikro tų sprendinių ir jų pasekmių darnumo, atsižvelgiant ne tik į ekonominius, bet ir į aplinkosauginius bei socialinius aspektus.