Kaimo plėtra

KOKĮ POVEIKĮ KLIMATUI TURI ŽEMĖS ŪKIS?

2019-10-01

Augalininkystė ir gyvulininkystė 2017 m. buvo atsakinga už 21,5 proc. už visų šalyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Todėl kovoje su klimato kaita, būtina ieškoti sprendimų žemės ūkyje.

Aplinkos ministerija šiemet parengtoje ataskaitoje teigiama, kad žemės ūkio sektoriuje daugiausiai ŠESD susidaro dėl degraduojančio dirvožemio (augalininkystės) ir galvijų žarnynų fermentacijos (gyvulininkystės). Tačiau lyginant su 2005 m., dėl gyvulininkystės susidariusių ŠESD kiekis mažėjo, o dėl augalininkystės – didėjo. Pagrindinė visumoje didėjančio ŠESD kiekio priežastis yra siejama su pasėlių ploto didėjimu ir intensyviu mineralinių trąšų naudojimu.

Siekiant švelninti klimato kaitą, būtina skatinti gamtai ir klimatui draugišką ūkininkavimą. Tai neišvengiamai reikštų, kad metas nustoti alinti dirvožemį, kuris Lietuvoje yra kritinėje būklėje. Dirvožemio apsauga yra neatsiejama be beariminės žemdirbystės ir mažesnio mineralinių trąšų ir pesticido naudojimo.

Taip pat būtina išsaugoti natūralias buveines, ypač pievas. Pievų ir pelkių atkūrimas taip pat gali reikšmingai prisidėti prie ŠESD mažinimo, nes jos natūraliai kaupia ir mobilizuoja didžiulius ŠESD kiekius.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. Bendros žemės ūkio politikos finansiniam periodui. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti konkrečias priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas prisitaikymui prie besikeičiančio klimato ir jo švelninimui.