Kaimo plėtra

KOKĮ POVEIKĮ žemės ūkiui turi Besikeičiantis klimatas?

2019-10-09

Žemės ūkis yra vienas iš pažeidžiamiausių sektorių klimato kaitos akivaizdoje. Dėl klimato kaitos kyla grėsmė ir maisto saugumui.

Žemės ūkis gali būti paveiktas klimato kaitos tiesiogiai, pavyzdžiui, dėl ekstremalių orų, ir netiesiogiai, pavyzdžiui, dėl pagausėjusių ligų ir kenkėjų.

Aplinkos ministerijos parengtoje ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje dėl klimato kaitos itin nukentės dirvožemio kokybė, bus prarastas derlius. Taip gali nutikti dėl dažnėjančių sausrų, ekstremalių kritulių ir potvynių, trumpėjančio pašalo periodo, dėl kurių stiprėja dirvožemio erozija.

Ministerijos teigimu, šiuo metu daugiausiai investuojama į nuostolių kompensavimą, nei prevenciją. Tačiau ūkiuose turėtų būti diegiamos riziką mažinančios iniciatyvos. Tai visų pirmą reikštų išteklių, pavyzdžiui dirvožemio tausojimą. Taip pat – pasėlių mažinimą ir įvairinimą, renkantis auginti labiau klimato pokyčiams atsparesnes, vandeniui mažiau reiklias kultūras ir gyvūnus. Investicijos į rizikų valdymą yra ne tik naudingesnės aplinkai, bet ir ūkininkams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. Bendros žemės ūkio politikos finansiniam periodui. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti konkrečias priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas prisitaikymui prie besikeičiančio klimato ir jo švelninimui.