Kaimo plėtra

Žemės ūkio poveikis lietuvos kraštovaizdžiui

2019-10-15

Nuotraukose pavaizduotas kraštovaizdžio pokytis nuo 1944 m., ties Kalviais (apie 20 km į pietus nuo Anykščių). Tokie pokyčiai matomi visoje Lietuvoje.

Istoriškai buvo dirbami mažesni laukai. Juose buvo auginama didesnė kultūrų įvairovė. Šie smulkūs, ekstensyvūs ūkiai sukūrė vertingą, mozaikišką kraštovaizdį, kuriame klestėjo buveinės ir biologinė įvairovė.

Deja, šiuo metu Lietuvoje ūkiai stambėja, vienodėja, o dirbami laukai virsta monokultūromis. Nykstant kraštovaizdžio įvairovei, nyksta ir biologinė įvairovė.

Parama ūkininkams, kurie užsiima tausojančiu, aukštos gamtinės vertės ūkininkavimu, galėtų padėti išsaugoti ir atkurti nykstančias buveines ir biologinę įvairovę.