Kaimo plėtra

KAIP ŪKININKAUTI IR TAUSOTI APLINKĄ VIENU METU?

2019-10-18

Ūkininkė ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro doktorantė Vilma Živatkauskienė itin daug dėmesio skiria aplinkos tausojimui ir biologinės įvairovės išsaugojimui.

Vilma puoselėja kelių dešimtmečių senumo pievas. Natūralios pievos nepersėjamos, neariamos. Taip siekiama išsaugoti kuo daugiau augalų rūšių, kurių pievose šiuo metu viename kvadratiniame metre suskaičiuojama iki trisdešimties.

Šiame ūkyje javai auginami pašarui. Dirbami laukai ūkyje netręšiami cheminėmis trąšomis. Sėjomainoje naudojamuose laukuose pašarui užauginti ūkininkė renkasi bitėms ir kitiems apdulkintojams naudingų ankštinių augalų sėklas.

Paklausta apie tokio ūkininkavimo privalumus, Vilma teigė, kad jos tausojantis ūkis yra atsparesnis rizikoms, pavyzdžiui, klimato kaitai. Taip pat ūkininkė mano, kad tokiomis sąlygomis užaugintų galvijų pienas ir mėsa turėtų būtų sveikesni, geresnės kokybės. Lankydamiesi mes taip pat atkreipėme dėmesį į itin geras gyvūnų gerovės sąlygas.

Tačiau ūkininkė atkreipė dėmesį ir į tai, kad taip auginti gyvulius yra sunkus ir sudėtingas darbas, o finansinė paskata yra pernelyg maža, kad tokia veikla būtų patraukli ir atsiperkanti. Šiuo metu galiojantys ekologinių taisyklių reikalavimai ypač nepalankūs smulkiems gyvulininkystės ūkiams, siekiantiems išsaugoti natūralias pievas, nepersėjant jų ir netręšiant. Todėl daug ūkininkų renkasi lengvesnes ūkininkavimo formas, pavyzdžiui, grūdinių kultūrų auginimą.

Tradicinis, aplinką tausojantis ūkininkavimas padeda saugoti rūšis, kultūrinį kaimo kraštovaizdį ir gyvybingas kaimo bendruomenės. Parama tausojantiems ūkiams galėtų pagerinti aplinkos būklę ir išsaugoti nykstančias rūšis.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansiniam periodui. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas darniam vystymuisi, aplinką ir gamtą tausojantiems ūkininkavimo metodams ir technologijoms, kovai su klimato kaita.

#BŽŪP