Kaimo plėtra

Pilną kreipimąsi gali skaityti paspaudę šią nuorodą (anglų k.).

kreipimasis į europarlamentarus dėl darnesnės BŽŪP

2019-10-22

Spalio mėnesį visoje Europoje vyko įvairios diskusijos ir debatai, eitynės ir protestai dėl darnesnio žemės ūkio. Praeitą savaitę Strasbūre ūkininkai, aplinkosaugininkai ir vartotojai kreipėsi į Europos Parlamentą. Šiuo kreipimusi buvo prašoma, kad Bendros žemės ūkio politikos laikotarpiu po 2020 metų būtų sprendžiamos ekologines ir socialinės problemos, susijusios su kaimu ir žemės ūkiu. Aplinkosaugos koalicija palaikė šį kreipimąsi. Ko mes prašome?

• Išsaugoti smulkius ūkius ir kaimo bendruomenes, sudarant tinkamas sąlygas šioms bendruomenėms dirbti ir klestėti.

• Pakeisti tiesioginių išmokų už hektarą sistemą į tikslingą paramą, skatinančią perėjimą prie darnesnio ūkininkavimo sistemos, pavyzdžiui, ekologinio ūkininkavimo. Viešieji pinigai turi būti išleidžiami bendrajam gėriui, bendruomenėms ir vartotojams.

• Kovoti su klimato krize, atkurti dirvožemio derlingumą ir biologinę įvairovę, apsaugoti vandenį, mažinti agrochemijos naudojimą ir skatinti gyvūnų gerovę.

• Užtikrinti visiems prieinamą sveiką, maistingą maistą. Teikti pirmenybę sezoniniam, vietiniam vaisių, daržovių, grūdų, pieno ir mėsos produktų gaminimui.