Visuomenės balsas

Naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimo medžioklėje įteisinimui - NE!

Nepritariame naujai siūlomam įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo vėl siekiama įteisinti naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimą medžioklėje. Bene identiški pasiūlymai jau kelis kartus buvo Seimo atmesti anksčiau, tačiau klausimas vėl iškeltas į paviršių. Nors jokių esminių pakeitimų naujuosiuose siūlymuose nėra, 2019-11-14 dieną bus balsuojama, ar įtraukti šį klausimą į Seimo darbotvarkę. Išsiuntėme raštą Lietuvos Respublikos Seimui, prieštaraudami siekiui įteisinti naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimą medžioklėje, ir ragindami nepritarti šio įstatymo projekto teikimui.


Lietuvos Respublikos Seimui


DĖL GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705, 7, 13, 16 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4085

Oficialus raštas

2019-11-12

2019-11-14 Seime bus balsuojama dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7, 13, 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4085, kuriuo siekiama įteisinti naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimą medžioklėje. Vienareikšmiškai nepritariame šiam įstatymo pakeitimo projektui ir raginame Lietuvos Respublikos Seimą 2019-11-14 dienos posėdyje taip pat nepritarti įstatymo projekto Nr. XIIIP-4085 teikimui.


Žemiau pateikiame argumentus, kodėl prieštaraujame įstatymo projektui Nr. XIIIP-4085:


  1. Analogiškas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Seime jau svarstytas 2015-2016 metais. Projektą svarstęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas balsavo jam nepritarti. Įstatymo projektas buvo atmestas ir Seimo plenariniame posėdyje priėmimo stadijoje.
  2. Naktiniai taikikliai ir garso slopintuvai Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme yra priskiriami prie A kategorijos ginklų priedėlių. Šios kategorijos ginklams ir priedėliams galioja griežčiausi apribojimai, t.y. civilinės apyvartos draudimas dėl jų pavojingumo. Šernų populiacijos mažinimo uždavinys (kuris sėkmingai sprendžiamas ir taip - žr. žemiau) nėra tokio lygio problema, kad reikėtų švelninti šiuos apribojimus.
  3. Įstatymo projekto iniciatoriai aiškinamajame rašte klaidingai teigia, kad šernų gausos nepavyksta sumažinti įprastinėmis priemonėmis. Tačiau apskaitos ir sumedžiojimo statistika rodo, kad medžioklė intensyviai vyksta ir su esamomis priemonėmis. Aplinkos ministerijos skelbiamais duomenimis, šiemet medžiotojų atliktos apskaitos metu suskaičiuoti 11633 šernai, ir tai yra daugiau nei dvigubai mažiau, nei buvo 2015 metais. Iki šių metų balandžio 15-tos dienos sumedžiota 18016 šernų.
  4. Aiškinamajame rašte klaidingai teigiama, kad Europos Sąjunga rekomenduoja kovai su afrikiniu kiaulių maru naudoti naktinius taikiklius ir garso slopintuvus. Tačiau šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos afrikinio kiaulių maro valdymo strategijoje nėra rekomendacijos naudoti taikiklius ar slopintuvus. Kovai su kiaulių maro plitimu rekomenduojamos visai kitos, Lietuvoje ne iki galo įgyvendintos priemonės.
  5. Aiškinamajame rašte klaidinančiai teigiama, kad didžioji dalis Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdžio dalyvių pasisakė už tai, kad būtų svarstomos galimybės pakeisti įstatymais nustatytą reguliavimą. Posėdžio protokole nurodyta, kad balsavime dėl naktinių taikiklių naudojimo 7 pasisakė už, 6 - prieš ir 3 susilaikė. Pažymėtina, kad posėdyje nedalyvavo šių labai svarbių institucijų atstovai: Policijos departamento, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.
  6. 2019-11-06 Seimo kanceliarijos teisės departamentas pateikė išvadas dėl istatymo projekto Nr. XIIIP-4085. Išvadoje abejojama, ar leisdama naudoti naktinius taikiklius Lietuva nepažeistų Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos). Taip pat abejojama, ar projekto tikslas dera su siūlomomis priemonėmis, o siūlomas teisinis reguliavimas vertinamas kaip neaiškus, neišbaigtas, klaidinantis. Anot išvadų, svarstytina, ar, įstatyme įtvirtinus leidimą naudoti slopintuvus ir naktinius taikiklius medžioklėje, o poįstatyminiuose aktuose numačius šio leidimo ribojimus, nebūtų pažeista teisės aktų hierarchija, o kartu ir konstitucinis teisinės valstybės principas.
  7. Naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimas medžioklėje yra neetiškas, nes iš žvėrių atimama bet kokia galimybė apsisaugoti, panaikinamas vienintelis likęs jiems ramus nakties metas. Taip pat šios įrangos naudojimo praktinė kontrolė būtų labai sudėtinga, o greičiausiai ir neįmanoma.