biologinė įvairovė

Kodėl brandūs miškai svarbūs kovoje su klimato kaita?

2019-11-26

Aplinkosaugos koalicijos miškų ekspertas Žydrūnas Preikša išskiria du miško tvarkymo prioritetus kovoje su klimato kaita – miškų ploto ir amžiaus didinimą. Eksperto teigimu, reikėtų apsodinti arimus ir dirvonus bei išsaugoti natūraliai atsikuriančius želdinius. Tačiau to neužtenka – būtina kiek įmanoma ilgiau išlaikyti medieną su joje sukaupta anglimi.

„Reikėtų didinti plotus medynų su ilgaamžių medžių rūšimis, tokiomis kaip ąžuolas, liepa. Juos reiktų palikti augti, o ne nupjauti ankstyvame amžiuje ir jų medieną panaudoti trumpai tarnaujantiems produktams gaminti.“

Pagrindinė problema miškininkystės sektoriuje yra intensyvus negyvos medienos šalinimas ir labai mažai išlikusių sengirių plotas. „Tai gali skambėti keistai, tačiau ilgai pūvančių medžio rūšių negyva mediena kaip tik ilgesniam laikui užkonservuoja anglį nei kitoks medienos panaudojimas. Todėl, tokia mediena turėtų likti miškuose vietoj to, kad malkų pavidalu būtų sukūrenta, greitai išskiriant anglį į atmosferą.“ Negyvos medienos išsaugojimas yra ne tik svarbus klimato kaitos prevencijai - tokia mediena yra svarbi buveinė daugeliui nykstančių rūšių 6-ojo masinio rūšių išnykimo Žemėje, sukelto žmogaus, kontekste.

Žydrūnas taip pat paneigė vyraujančius mitus. „Dažnai teigiama, kad intensyviai kertant miškus ir panaudojant medieną statybose, pristabdomas klimato šiltėjimas. Tačiau lentos supūva sąlygiškai greitai, lyginant su natūraliu miško gyvenimo ciklu. Todėl panaudojus medieną, anglies išskyrimo laikas yra gerokai trumpesnis nei tas laikas, kurį medis stovėtų ir natūraliai supūtų miške."

Skaičiuojant anglies balansą, reikia nepamiršti ir medienos kirtimo, transportavimo, produktų gamybos ir išplatinimo metu išskiriamo CO2 kiekio, kuris dažniausiai būna iš iškastinio kuro. Jis tiesiogiai prisideda prie klimato atšilimo.

-----------------------------------------

Šis pranešimas yra skirtas Aplinkos ministerijos organizuojamai klimato savaitei ir vykusiai diskusijai apie miškininkystę klimato kaitos kontekste.