Kaimo plėtra

Koks ryšys tarp gyvulininkystės ir gamtosaugos?

2020-01-03

Baltijos Aplinkos Forumo aplinkosaugos specialistas Justas Gulbinas dirba su agrarine aplinkosauga ir pievų buveinių apsauga.

Justas pasakoja, kuo skiriasi pramoninė gyvulininkystė nuo didelės gamtinės vertės ūkininkavimo.

"Šiandien galvijų auginimas ir gyvulinės kilmės produktų vartojimas yra pateikiami kaip didžiulę neigiamą įtaką mūsų aplinkai ir klimatui darantys veiksniai.

Jei kalbame apie pramoninę gyvulininkystę - masiškai tvartuose auginamus galvijus - su šiuo teiginiu negalima nesutikti. Tokiuose tvartuose kaupiasi tonos mėšlo, mėšlui kaupti reikia specialios infrastruktūros. Šiuose tvartuose dažnesnis ligų ir parazitų plitimas, kuris reguliuojamas vaistais ir antibiotikais.

Tonos trąšų ir pesticidų yra sunaudojama tam, kad būtų užauginti pašarai šiems gyvuliams pašerti.

Be to, šiems pašarams užauginti dažnai suariamos ir sunaikinamos pusiau natūralios pievos, kurios yra itin vertingos biologinės įvairovės požiūriu. Visa ši sistema yra remiama ir subsidijuojama ne tik įvairių paramos programų, bet ir mūsų pačių – vartotojų.

Tačiau galvijų ganymas natūraliose jų buveinėse galėtų daugumą šių problemų išspręsti. Pasaulyje daugėja ūkininkų auginančių galvijus taip vadinamu “grass-fed” principu, kai galvijai ganomi pievose ir maitinasi tik žole - tai yra natūraliu jų maistu. Tokiu būdu išsaugomos ne tik daugumai laukinių rūšių vertingos pievos, išsprendžiamos mėšlo laikymo ir tvarkymo problemos, mažėja pašarų bei jų auginimui skirtos dirbamos žemės bei su tuo susijusių cheminių produktų poreikis, bet taip pat ir tiekiama sveika produkcija vartotojams.

Toks galvijų auginimas galėtų reikšmingai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir CO2 efektyvaus pašalinimo iš atmosferos. Tinkamas gyvulių ganymas gerina dirvožemio struktūrą, saugo dirvožemį nuo erozijos ir pagreitina anglies dirvožemyje kaupimo ir užfiksavimo procesus."

Justas labai ragina vartotojus rinktis darnius produktus, pirkti trumpomis maisto grandinėmis (tiesiai iš ūkininkų) ir tokiu būdu palaikyti ir remti didelės gamtinės vertės ūkininkavimą. Toks ūkininkavimas ne tik padės saugoti gamtą, bet ir gyvybingą Lietuvos kaimą.

--------------------------------------------------------

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia strateginį planą naujam 2021−2027 m. Bendros žemės ūkio politikos #BŽŪP finansiniam periodui. BŽŪP sudaromas visų mokesčių mokėtojų lėšomis, todėl ir skiriama parama turėtų padėti sukurti pridėtinę vertę gamtai ir visai visuomenei. Raginame ministeriją šiame plane nustatyti konkrečias priemones, padėsiančias panaudoti Lietuvai skirtas lėšas aplinką tausojančiam ūkininkavimui.