biologinė įvairovė

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai

dėl punios šilo apsaugos

Oficialus raštas

2020-02-25

Atsiliepdami į Aplinkos ministerijos svetainėje paskelbtą viešąją konsultaciją dėl Punios šilo apsaugos [1], palaikome VŠĮ “Baltijos aplinkos forumas” pateiktas pastabas ir iškeltus klausimus (2020-02-25 d. raštas Nr. BEF-4-1990). Norime pabrėžti, kad pristatomame aplinkos ministro įsakymo projekte, lyginant su VSTT specialistų pateiktu Punios šilo apsaugos tikslų projektu, numatomi mažesni kai kurių ES svarbos buveinių ir rūšių išsaugojimo plotai, todėl aplinkos ministro įsakymo projektui nepritariame.

Žemiau pateikiame pagrindines pastabas ir klausimus dėl Punios šilo apsaugos tikslų.

Aplinkos ministro įsakymo projekte planuojama išsaugoti 285 ha mažiau europiniam plačiaausiui tinkamų buveinių nei buvo siūlyta VSTT specialistų pateiktame projekte. Tai leidžia daryti prielaidą, jog rūšių ir buveinių apsaugai svarbių buveinių plotai mažinami, nes nenumatomi apsaugos tikslai Punios šilo BAST esantiems Punios šilo eglės ir pušies genetiniams medynams. Prašome paaiškinti, kokie argumentai nulėmė mažiau ambicingų apsaugos tikslų nustatymą ir kokios genetinių medynų savybės daro šias buveines netinkamomis europinio plačiaausio apsaugai.

Atsižvelgdami į išskirtinę Punios šilo gamtosauginę vertę, ir tai, jog visos Punios šilo teritoriją apimančios saugomos teritorijos (Punios šilo gamtinis rezervatas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis ir Punios šilo BAST) siekia išsaugoti etaloninėmis laikomas natūralias buveines ir kraštovaizdį su vertingais augalijos ir gyvūnijos kompleksais, taip pat tai, jog siekiant tinkamo ES Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimo mūsų šalyje būtina kuo greičiau užtikrinti realią ES svarbos buveinių ir rūšių apsaugą, prašome Punios šilo BAST tikslus nustatyti remiantis VSTT specialistų visuomenei pristatytu apsaugos tikslų projektu, kuris viešo pristatymo visuomenei metu sulaukė didelio mokslininkų, gamtosaugos specialistų ir visuomenės atstovų palaikymo.

Visuomenei pristatomame aplinkos ministro įsakymo projekte pateikiamų apsaugos tikslų nelaikome kompromisiniu Punios šile aptinkamų gamtinių vertybių apsaugos modeliu, nes keliami Punios šilo apsaugos tikslai nėra pakankamai ambicingi, kadangi nesiekia visų šioje saugomoje teritorijoje aptinkamų natūralių buveinių ir saugomų rūšių (bei joms svarbių buveinių) apsaugos. Taip pat norime priminti, jog miškų ekologijos ir miškininkystės specialistų pasiūlymai dėl kompromisinio Punios šilo eglės ir pušies genetinių medynų ir juose išskirtų saugomų buveinių išsaugojimo buvo apsvarstyti ir pasiūlyti 2019 m. lapkričio mėnesį VDU ŽŪA Miškų ekologijos fakulteto mokslininkų inicijuotos diskusijos metu. Prašome paaiškinti kodėl rengiant aplinkos ministro įsakymo projektą nebuvo atsižvelgta į mokslininkų pastabas, suderinančias genetinių medynų ir ES svarbos buveinių apsaugos ir geros būklės užtikrinimo poreikius.


Prašome parengtus atsakymus raštu atsiųsti ir Aplinkosaugos koalicijai į dėžutę info@akoalicija.lt.


[1] http://am.lrv.lt/lt/naujienos/del-punios-silo-apsaugos-konsultacijos-su-visuomene