Visuomenės balsas

LR Prezidentui

LR Seimo Pirmininkui

LR Ministrui Pirmininkui

LR Aplinkos ministrui

LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui


DĖL APLINKOSAUGOS SRITIES TEISĖKŪROS KORONAVIRUSO KRIZĖS METU

Oficialus raštas

2020-03-20


Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiami Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, Aplinkos ministre, Seimo nariai,

Šiuo metu valdžios institucijos ir visuomenė yra susitelkę į precedento neturinčią kovą su koronavirusu. Viruso plitimo suvaldymas, visuomenės sveikata ir tinkamas atsakas į su tuo susijusius socialinius bei ekonominius iššūkius neginčijamai yra svarbiausias šalies prioritetas. Tačiau teisėkūros darbas nesustoja ir kitose srityse, – taip pat ir aplinkosaugoje, – todėl raginame dabartinėje krizinėje situacijoje užtikrinti aukščiausius atvirumo ir įtraukumo standartus derinant ir priimant sprendimus.

Šiandien minima Žemės diena, ir ji mums primena, jog šalia koronaviruso krizės, turime ir taršos, klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizes. Spręsdami šias krizes per artimiausią dešimtmetį turėsime įgyvendinti ambicingus pokyčius, paveiksiančius ekonomiką ir žmonių įpročius. Būtinų sprendimų priėmimas ir diskusijos dėl jų jau prasidėjusios, ir neišvengiamai vyksta bei vyks net ir koronaviruso krizės metu. Norime pabrėžti, kad siekiant surasti tinkamiausius sprendimus, būtina užtikrinti atvirus, skaidrius ir įtraukius teisėkūros procesus.

Nerimaujame, kad situacija, kai visuomenės dėmesys yra nukrypęs į koronaviruso krizę, gali būti išnaudota priimant tam tikroms grupėms palankius, bet visuomenės intereso neatitinkančius sprendimus, kitų suinteresuotų grupių neįtraukiant ir nesikonsultuojant. Vienas tokių skubotų sprendimų pavyzdžių – 2020 kovo 13 d. pateiktas pasiūlymas sukurti Darnios ekonomikos, energetikos ir klimato ministeriją. Pasiūlymo derinimas, tinkamai neinformavus visuomenės, vyko tik 3 darbo dienas – iki kovo 17 dienos [1]. Klimato kaitos problema yra per didelė ir per svarbi, kad ji būtų taip lengvabūdiškai mėtoma tarp ministerijų, tam tinkamai nepasiruošus ir nesusitarus. Norime pabrėžti, kad ir koronaviruso pandemijos metu Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos, Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų bei kitose ministerijose diskutuojami ir priimami svarbūs sprendimai, susiję su aplinkos apsaugos ir klimato politika.

Atsižvelgiant į visa tai, prašome priimant aplinkosaugos sričiai aktualius sprendimus:

  1. Užtikrinti, kad sumenkus tiek pilietinės visuomenės, tiek žiniasklaidos dėmesiui, nebūtų piktnaudžiaujama susiklosčiusia situacija ir nebūtų priimami nepamatuoti ar vienpusiški sprendimai.
  2. Užtikrinti, kad nebūtų kuriama dirbtinė skuba ir būtų laikomasi tiek LR Teisėkūros pagrindų įstatyme, tiek kituose teisėkūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų principų ir taisyklių.
  3. Užtikrinti, kad derinimas ir viešosios konsultacijos būtų įtraukios, organizuojamos pagal viešųjų konsultacijų metodiką [2]. Atsižvelgiant į dabartinę krizinę situaciją, sprendimų priėmimo procesuose kelti dar aukštesnius skaidrumo ir įtraukumo reikalavimus, nei numatyta teisės aktuose ar yra įprasta nekrizinėje situacijoje.
  4. Jei nėra galimybės užtikrinti tinkamą ir įtraukų svarbių sprendimų priėmimo procesą, atidėti šių sprendimų priėmimą iki atslūgs pandemija.


Nuorodos:

1 Nutarimas dėl LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo <...>

2 Viešųjų konsultacijų metodika