Gyvoji gamta

Pranešimas APLINKOS APSAUGOS KOMITETUI DĖL UŽTVANKŲ TVARUMo

Pranešimas

2021-01-27

Šiandien mūsų atstovė dalyvavo LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl užtvankų ir hidroelektrinių tvarumo.

Remiantis gyvosios planetos indeksu (Living planet index), nuo 1970 m. Europos upėse išnyko 93 proc. migruojančių žuvų populiacijų. Vienas iš pagrindinių tokio nykimo priežasčių yra upių suskaldymas ir upių buveinių sunaikinimas užtvankomis. Siekiant spręsti šią problemą, Europoje gamtosauginiais tikslais yra ardomos užtvankos. Šiuo metu jau yra išardyta apie 5 tūkst. užtvankų. Viena iš užtvankų demontavimo lyderių, rodanti pavyzdį visam pasauliui, yra mūsų kaimyninė šalis Estija, per keletą metų atvėrusi virš 3 tūkst. kilometrų laisvos upės ruožų.

Upių laisvinimas nuo užtvankų taip pat yra ES biologinės strategijos dalis – užsibrėžta atverti 25 tūkst. kilometrų upių.

Siūlome, kad Lietuvoje būtų sukurtas konkretus planas užtvankoms ardyti. Taip pat turi būti ilgalaikė vizija, kaip padėti hidroenergetikos sektorių persikvalifikuoti į darnesnį verslą. Priminėme, kad eksploatuojant hidroelektrines padaroma gausybė aplinkosauginių pažeidimų. Raginame užtikrinti esamų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi bei griežtinti aplinkosauginius reikalavimus, užtikrinant, kad valdant hidroelektrines būtų padaroma kuo mažesnė žala biologinei įvairovei.


Estijos aplinkos agentūros (Keskkonnaagentuur) nuotrauka