Gyvoji gamta

LR Aplinkos ministerijai

DĖL BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGOS ĮTRAUKIMO Į LIETUVOS ILGALAIKĖS RENOVACIJOS STRATEGIJĄ

Oficialus raštas

2021-02-12

Atsakydami į 2021 m. vasario 3 d. E. pilietis sistemoje paskelbtą kvietimą, teikiame pasiūlymus Lietuvos ilgalaikei renovacijos strategijai (toliau - Renovacijos strategijai). [1]

Viešosioms konsultacijoms pateiktoje Renovacijos strategijos versijoje nėra įtraukta biologinės įvairovės apsaugos tema. Siūlome į Renovacijos strategiją įtraukti:

● atskirą skyrių dėl biologinės įvairovės ir buveinių apsaugos ir būklės gerinimo. Šiame skyriuje turi būti nagrinėjama renovacijos įtaka biologinei įvairovei ir buveinėms. Turi būti numatyti ilgalaikiai tikslai, kuriais būtų siekiama gerinti biologinės įvairovės apsaugą ir būklę renovacijos srityje;

● mechanizmą, kuriuo būtų numatyta, kad renovacija gali būti remiama valstybės lėšomis (subsidijuojama) tik užtikrinus tinkamą biologinės įvairovės apsaugą.

Priemonės skirtos klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui turi spręsti ir biologinės įvairovės nykimo problemą ar bent neturi konfliktuoti su biologinės įvairovės apsaugos tikslais. Neapdairi renovacija gali turėti neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Pavyzdžiui, renovuojant senus daugiabučius yra sunaikinamos čiurlių perimvietės ir šikšnosparnių dienojimo buveinės, neįrengiant alternatyvių buveinių šiems gyvūnams. Aplinkos ministerija jau yra rengusi rekomendacinio pobūdžio pranešimus dėl čiurlių perimviečių išsaugojimo renovuojant daugiabučius. [2]

Su Aplinkosaugos koalicijos teiktais pasiūlymais šia tema galite susipažinti 2020-11-24 siųstame rašte Nr. ANVOK-137 “Dėl biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo Vilniaus mieste”. [3]

Biologinės įvairovės apsauga yra kertinė Europos žaliojo kurso dalis. 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje yra pripažįstama, kad miestai ir juose esanti infrastruktūra yra labai svarbūs biologinės įvairovės apsaugai. Todėl iškeltas tikslas gerinti biologinės įvairovės apsaugą ir būklę miestų teritorijose. [4] Renovacija yra svarbi miesto infrastruktūros tvarkymo dalis, todėl renovacija turėtų būti planuojama ir vykdoma atsižvelgiant į biologinės įvairovė išsaugojimo tikslus.