Miškų politika

Aplinkosaugos koalicija traukiasi iš Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės

2021-09-27

Aplinkosaugos koalicija priėmė sprendimą trauktis iš Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės. Pagrindinė pasitraukimo priežastis – vertiname, kad ši grupė yra viena didžiausių kliūčių pasiekti bendrakūra ir įsiklausymu grįstą susitarimą dėl miškų ateities.

Siekiant Nacionalinio miškų susitarimo pasirinktas bendrakūros principas turėjo užtikrinti visų suinteresuotų pusių dialogą ir įsiklausymą. Tik tokiu būdu gali būti sukurtas vieningas susitarimas. Tačiau po daugiau nei pusės metų darbo koordinacinėje grupėje galime tvirtai pasakyti, kad konstruktyvaus, bendradarbiavimu ir dialogu paremto darbo nebuvo. Susidarė įspūdis, kadkoordinacinė grupė nedirba tam, kad būtų pasiektas susitarimas, priešingai – ji tapo kliūtimi tokiam susitarimui pasiekti.

Būtina pripažinti, kad interesų atstovavimas koordinacinėje grupėje yra nesubalansuotas, o daugumą sudaro siekiantys, kad niekas iš esmės nepasikeistų. Nuo pat darbo pradžios buvo kuriamos kliūtys, kad procesas strigtų. Buvo net bandymų iš viso atsisakyti sektorinių grupių, pagrindinio įrankio įtraukiant įvairias visuomenės grupes. Galų gale sektorinės grupės buvo sudarytos, tačiau jų vizijoms sukurti skirta akivaizdžiai per mažai laiko.

17 skirtingų vizijų, suformuluotų per duotą itin trumpą laiką, įpareigoja užtikrinti, kad visi, net ir nepagrįstai šios koordinacinės grupės atmesta alternatyvi klimato grupė, būtų išgirsti ir neišjuokti dėl atstovaujamos pozicijos. Įsigilinimo ir apjungimo procesas turi vykti pagarbos kiekvienai nuomonei ir pozicijai atmosferoje ir skiriant tiek laiko, kiek reikia susitarimui pasiekti.

Paskutinių dviejų susirinkimų balsavimai ir besitęsiantis nepagarbus elgesys kitokiai nuomonei parodo dalies grupėje dirbančių dalyvių nesugebėjimą ir nenorą bendrakūros principu pasiekti įsiklausymu grįstą susitarimą dėl miškų ateities. To akivaizdus pavyzdys - aktyvūs ir organizuoti piliečiai liko užribyje, o ne prie sprendimų stalo, nes verslo lobistų nuomonė klimato klausimais tapo svarbesnė. 

Traukiamės, nes savo buvimu negalime toliau validuoti apsimestinio tarimosi. Vis dar tikime, kad Nacionalinis miškų susitarimas gali būti pasiektas, jei Aplinkos ministerija iš esmės peržiūrės proceso eigą ir šios koordinacinės grupės reikalingumą bei sudėtį.

Rugsėjo 29 dieną vyksiantis bendas forumas labai svarbus pradedant dialogą tarp skirtingų sektorių. Kviečiame, kad jis būtų skirtas įsiklausyti ir pradėti tikrą bendrakūrą. Vizijas, kurių pagrindu turi būti tariamasi galima rasti oficialiame susitarimo puslapyje čia, o alternatyvios klimato grupės viziją galima rasti čia.