maisto švaistymo mažinimas


Maistas – vertybė. Kodėl jis švaistomas?

2021-11-03

Remiantis Jungtinių Tautų skaičiavimais, Lietuvoje namų ūkiai išmeta virš 200 000 tonų maisto per metus. Tiek sveria didelis kruizinis laivas. Be šių atliekų dar yra prekybos, maitinimo, gamybos, auginimo grandyse susidarančios maisto atliekos. Ši problema yra visose vakarų pasaulio šalyse ir ją siekiama spręsti – ES strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ užsibrėžta sumažinti maisto švaistymą per pusę iki 2030 m. VšĮ „Žiedinė ekonomika“ kartu su Aplinkosaugos koalicija paruošė bei pateikė pasiūlymus Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms, kokių veiksmų nedelsiant reikėtų imtis, kad Lietuvai pasisektų per ateinančius devynerius metus sumažinti išmetamo maisto kiekius per pusę.

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ vadovas Domantas Tracevičius teigia, kad „šiuo metu jau nepakanka tik savanoriškų iniciatyvų ir rekomendacijų dėl maisto švaistymo prevencijos. Reikia ir teisinio reglamentavimo, kuris įpareigotų prekybos centrus laikytis Europos Komisijos nustatytos maisto sunaudojimo hierarchijos. Valstybė galėtų paskatinti privataus sektoriaus investicijas ko-finansuodama maisto švaistymą mažinančių priemonių diegimą“.

Pernai metais Europos Komisija paskelbė maisto švaistymo mažinimo hierarchiją, kuri išdėstė priemones svarbos tvarka – nuo atliekų prevencijos iki susidariusių atliekų kompostavimo ar kitokio perdirbimo ne maisto paskirčiai. Lietuvoje į Atliekų tvarkymo taisykles įtrauktas reikalavimas savivaldybėms nuo 2019 m. didžiuosiuose miestuose maisto ir virtuvės atliekas surinkti atskirai, o ne kartu su komunalinėmis atliekomis, tačiau šis reikalavimas taip ir neįgyvendintas. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės teigimu, „perdirbtų maisto ir virtuvės atliekų naudojimas sąvartynų perdengimui yra visiškai priešingas žiedinei ekonomikai veiksmas – linijinis procesas, kai ištekliai vartojami ir išmetami, nieko negrąžinant į ciklą. Turėtume bent jau komposto pavidalu grąžinti organines medžiagas atgal į dirvą, kuri tampa vis skurdesnė.“

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Aplinkosaugos koalicija siūlo parengti nacionalinę strategiją, kurioje būtų numatytos kovos su maisto švaistymu priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir teisiniai įpareigojimai, taip pat steigti verslo informavimo platformą, paprastinti ir skaidrinti maisto perdavimo procesus.
Pasiūlymus dėl maisto švaistymo galite rasti čia.