Žemės ūkis

Ministerijos nesusikalba dėl Žemės ūkio strateginio plano

2021-12-08

Pradėjus rengti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija pasirašė memorandumą, kuriuo buvo susitarta dėl Aplinkos ministerijos lyderystės ir ekspertinės pagalbos, rengiant agrarinės aplinkosaugos priemones šiam strateginiam planui.

Siekiant įgyvendinti memorandumo tikslus buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė siūlymus dėl geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ir valdymo reikalavimų ir ekoschemų.

Deja, paskutinėje strateginio plano versijoje sutartų aplinkosauginių priemonių nebeliko. Aplinkos ministerija pripažįsta, kad „pastaruoju metu Žemės ūkio ministerijos viešai pristatomas strateginio plano agroaplinkosauginės dalies projektas nėra darbo grupės rezultatas, nes po intensyvių savarankiškų Žemės ūkio ministerijos konsultacijų su žemės ūkio veiklos subjektų asociacijų atstovais strateginio plano projekte buvo atlikta reikšmingų pakeitimų, neaptartų darbo grupėje.“

Raginame abi ministerijas siekti dialogo, atsisakyti vienpusiškų sprendimų ir grąžinti aplinkosauginius įsipareigojimus į strateginį planą.

2021-12-08 DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO.pdf