Apžvalga 2021

Kaip Lietuvai sekasi eiti Žaliojo kurso keliu?

2021 metų aplinkos būklės visuomeninė apžvalga

Prieš jus – pirmoji Aplinkosaugos koalicijos parengta Lietuvos aplinkos būklės apžvalga. Šia apžvalga kviečiame pilietinę visuomenę kartu stebėti ir vertinti, kiek Lietuvos žaliasis kursas išties yra žalias, ar politikų ir institucijų priimami sprendimai tikrai stabdo aplinkos būklės blogėjimą ir veda į atsigavimą. Taip pat tikimės, kad ji padės susipažinti su pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis.

Šiandieninės aplinkosaugos centre – įsibėgėjančios pasaulinės klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, aplinkos būklės blogėjimo krizės. Šios krizės kelia egzistencinę grėsmę, neveiklumo pasekmės jau prasidėjo ir jos tik stiprės. Mokslas apie tai įspėjo jau prieš kelis dešimtmečius ir kiekvienais metais skelbia vis grėsmingesnes prognozes.

Europos žaliasis kursas brėžia kryptį, numato uždavinius ir rodiklius, kas turi keistis, kad Europa persitvarkytų ir įveiktų aplinkosaugines krizes. Mes – Aplinkosaugos koalicija – siekiame, kad Žaliasis kursas, skirtingai nuo daugybės ankstesnių planų, pavyktų ir jau po dešimties metų turėtume kitą – geresnę – realybę.

Europos ir pasaulio patirtis rodo, kad aplinkosauginiai pokyčiai nevyksta be aktyvaus pilietinės visuomenės prisidėjimo. Šią apžvalgą rengiame visuomenei, kad ji suteiktų žinių ir taptų papildomu įrankiu siekiant pokyčių saugant aplinką. Pradedame nuo sričių, kuriose turime didžiausią patirtį, bei atrinkdami aktualiausius, geriausiai aplinkos būklę atskleidžiančius rodiklius. Ilgainiui plėsime sričių lauką, taip pat ieškosime būdų patikrinti, kiek tiksliai oficialūs aplinkos būklės duomenys atspindi tikrąją situaciją.

Pastaraisiais metais Lietuvoje nebėra rengiama apibendrinta valstybinė aplinkosaugos stebėsenos ataskaita, kuri leistų pamatyti išsamų ir objektyvų aplinkos būklės vaizdą. Mūsų visuomeninė stebėsenos iniciatyva jokiais būdais nesiekia perimti šios valstybės pareigos. Priešingai, mes norime paraginti, kad tokia ataskaita vėl būtų rengiama.

Apžvalgą pateikiame per tris pagrindines temas. Visų pirma apžvelgiame, kaip keičiasi aplinkos būklė klimato, biologinės įvairovės ir taršos srityse. Antra, tikriname, ar vyksta linijinės ekonomikos perorientavimas į žiedinę. Galiausiai detaliau nagrinėjame situaciją miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuose. Ateityje norime palaipsniui įtraukti ir kitus esminių pokyčių reikalaujančius sektorius.

Liūdna, bet apžvalgai surinkti duomenys rodo, kad Lietuvoje aplinkos būklė blogėja, vartotojiškumas toliau auga, o apžvelgtuose sektoriuose esminių pokyčių nematyti. Norisi tikėti, kad 2019 metais pradėtas Europos žaliasis kursas ir 2020 metų pabaigoje Vyriausybės programoje paskelbtas Lietuvos žaliasis kursas pradės bent jau stabdyti būklės blogėjimą. Viliamės, kad pilietinė stebėsena prisidės prie būtinų sprendimų ir taip laukiamų pokyčių.