Visuomenės Balsas

Pasiūlymai DĖL NVO ĮTRAUKIMO Į aplinkosaugos SPRENDIMŲ PRIĖMIMo ir teisėkūros prcesus

2021-12-30

Lietuva yra įsipareigojusi judėti Žaliojo kurso kryptimi ir siekti šalies bei gyventojų gyvenimo būdo pertvarkos, kuri padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, stabdyti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizes, mažinti vartojimą, siekti tvarumo ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Visi šie pokyčiai gali būti pasiekti tik sutelkus skirtingų visuomenės grupių atstovus ir įsiklausius į piliečius, kuriuos labiausiai paveiks neišvengiami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai.

Siekiant padėti visuomenei prisitaikyti prie ateities pokyčių, labai svarbu suteikti balsą ir įtraukti į sprendimų priėmimo procesus ne tik verslą, kuris dažniausiai aktyviai dalyvauja sprendimų formavime, bet ir kitas visuomenės grupes, kurios dėl įvairių priežasčių rečiau gali išreikšti poziciją teisėkūros procesuose.

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą – svarbi demokratiškų valstybių praktika, kuri leidžia pasiekti geresnį interesų balansą ieškant sprendimų ir užtikrinti, kad priimami įstatymai, jų pataisos ir valstybės lygmens nutarimai atlieptų skirtingų visuomenės grupių poreikius.

Aplinkosaugos srityje toks atstovavimas yra ypatingai svarbus. Akademinė bendruomenė, plėtros agentūros ir pilietinė visuomenė pripažįsta, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp klimato kaitos švelninimo ir demokratijos stiprinimo12. Kokybiškas, nuoseklus ir pilnavertis pilietinės visuomenės bei NVO sektoriaus įtraukimas į aplinkosaugos politikos klausimus padės efektyviau spręsti klimato kaitos ir biologinės įvairovės krizes bei paklos tvirtą pagrindą ateities sprendimams įgalinantiems Žaliąjį kursą. Be to, NVO atstovauja platesnius visuomenės socialinius interesus ir taip sukuria atsvarą, dažnai dominuojantiems, ekonominiams verslo interesams.

Atstovaudamos viešąjį interesą NVO siekia ne asmeninės, bet viešosios naudos, užtikrinančios darnų vystymąsi dabar ir ateityje. Patardami ir konsultuodami savo srities klausimais NVO atstovai gali ženkliai pagerinti priimamų politinių sprendimų kokybę ir padėti rasti sprendimus, kurie atlieptų skirtingų visuomenės grupių poreikius, o tai sukuria didesnį pasitikėjimą tarp valdžios institucijų ir piliečių bei suteikia daugiau legitimumo ir palaikymo iš visuomenės tada, kai reikia priimti nepopuliarius sprendimus.

Šiame dokumente apžvelgsime dabartinę NVO įtraukimo į aplinkosaugos politiką situaciją Lietuvoje, nagrinėsime dažniausiai iškylančias problemas ir pateiksime siūlymus, kurie padėtų gerinti šią situaciją.