Žemės ūkis


DĖL PASTABŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023-2027 M. STRATEGINIAM PLANUI BEI BENDRAJAI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKAI

2022-08-17

Susipažinę su atnaujintu Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiu planu bei atsižvelgę į š. m. liepos 21 d. pateiktą informaciją socialiniams partneriams, prisidedame prie VŠĮ Baltijos aplinkos forumas parengto detalaus rašto DĖL PASTABŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023-2027 m. STRATEGINIAM PLANUI BEI BENDRAJAI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKAI.

Džiaugiamės jog lyginant su 2014-2020 m. nacionaliniu kaimo plėtros planu įžvelgiame pažangą intervencijose taikliau ir geriau atliepiant aplinkosaugos tikslus. Tačiau, turime konstatuoti jog vertinant bendrai, šis 2023-2027 m. strateginis planas nėra pakankamai ambicingas aplinkosauginiu požiūriu. Įgyvendinant šį planą nebus pasiekta esminė pažanga įgyvendinant ES Žaliojo kurso tikslus, adekvačiai atliepiant į neigiamas tendencijas mūsų aplinkos būklėje. Todėl raginame stiprinti aplinkosauginę ambiciją strateginiame plane, ypač numatant veiksmingas priemones, kurios užtikrintų, jog Lietuvoje nemažėtų daugiamečių pievų, durpžemiai būtų apsaugoti nuo suarimo, degradavusios šlapynės būtų atkurtos, o dirvožemio degradacija - sustabdyta.

Parengtame detaliame rašte pateikiamos konkrečios įžvalgos ir siūlymai strateginio plano bei jo įgyvendinimo taisyklių tobulinimui. Kviečiame susipažinti.


Raštą parengė:

  • VŠĮ Baltijos aplinkos forumas

Prisidėjo:

  • Aplinkosaugos koalicija

  • Lietuvos ornitologų draugija