Žemės ūkis


DĖL TARPDISCIPLINIŠKUMO FORMUOJANT LIETUVOS POZICIJĄ DĖL TAUSAUS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REGLAMENTO

2022-09-14

LR Žemės ūkio ministerijai

Kopija:
LR Aplinkos ministerijai
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai


2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu dėl darbo grupės sudarymo Nr. 3D-533 LR Žemės ūkio ministras sudarė darbo grupę išnagrinėti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo projektą ir formuoti Lietuvos derybinę poziciją tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų nustatymo ir įgyvendinimo klausimais. Į šią darbo grupę LR Žemės ūkio ministras įtraukė 17 darbo grupės narių, kurie visi atstovauja žemės ūkio srityje dirbančias institucijas arba organizacijas. Į darbo grupę nėra įtraukti nei aplinkos, nei sveikatos apsaugos institucijų ir organizacijų atstovai ar specialistai.

Pabrėžiame, kad augalų apsaugos produktų (pesticidų) naudojimas turi reikšmingą įtaką Lietuvos aplinkos būklei ir gali turėti reikšmingą įtaką žmonių sveikatai, todėl Lietuvos derybinė pozicija šiuo klausimu turėtų būti formuojama tarpdisciplininėje grupėje, į kurią būtų įtraukti aplinkosaugos ir sveikatos sričių specialistai. Skirtingoms sferoms atstovaujančių narių skaičius darbo grupėje turėtų būti subalansuotas, kad atstovavimas galėtų būti veiksmingas.

Prašome LR Žemės ūkio ministeriją pateikti mums informaciją, kaip ir kada į Lietuvos derybinės pozicijos dėl tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo formavimą bus įtraukti aplinkosaugos ir sveikatos specialistai bei socialiniai partneriai?