Spalio 9 d. vyko Aplinkosaugos koalicijos narių susitikimas, kurio metu aptarėme likusius šių metų planus bei tarėmės, kur savo jėgas turime nukreipti ateinančiais metais, kad aplinkos būklė Lietuvoje gerėtų. Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė ir nauji nariai – Lietuvos geografų draugija / Lithuanian Geographical Society (LGD).

Kartu su LDG tikimės veikti išvien ekologinio Lietuvos teritorijos stabilumo, kraštovaizdžio, ekosistemų apsaugos, gamtinio karkaso, ekosisteminių paslaugų plėtojimo, saugomų teritorijų steigimo ir jų tinkamo tvarkymo, miškų, vandens telkinių, bendrosios reljefo apsaugos ir kitais klausimais. LDG stebi, tiria, eksperimentuoja ir skleidžia informaciją apie šių sričių problemas ir jų sprendimo galimybes.

Sveikiname geografų draugijos komandą prisijungus. Suvieniję pajėgas galėsime dar stipriau atstovauti gamtą ir sveiką aplinką!

Daugiau apie LGD www.lgd.lt