ES Gamtos atkūrimo reglamentas – žmogui, gamtai ir planetai 

2023-04-03

Šiemet Europos Parlamente derinamas ir turėtų būti priimtas Gamtos atkūrimo reglamentas („Europos parlamento ir Tarybos reglamentas dėl gamtos atkūrimo“). Šiuo Reglamentu turi būti užtikrinta, kad degradavusios Europos gamtos ekosistemos atsikurtų ir vėl teiktų ekosistemų paslaugas. Ypač daug dėmesio skiriama ekosistemoms, sugeriančioms anglį, bei ekosistemoms, atliekančioms svarbų vaidmenį mažinant stichinių nelaimių poveikį. 

Dėl intensyvios žmonių veiklos gamtoje įvyko daug pokyčių: šyla klimatas, sunyko natūralios gamtinės buveinės, sparčiai nyksta biologinė įvairovė. Žmonija yra priklausoma nuo planetos temperatūros ir gamtinės aplinkos. Naikindami gamtą mes ne tik pjauname šaką, ant kurios sėdime – mes mariname medį, kurio syvais mintame. 


Tikslai 

Reglamentu siekiama atkurti sveikas ekosistemas ES suasumos ir jūrų teritorijose bei susigrąžinti ir išsaugoti biologinę įvairovę, kad žmonės galėtų gyventi sveikoje aplinkoje, galėtų naudotis ekosistemų teikiamomis paslaugomis: švariu vandeniu, maistu, oru, galėtų pasitelkti gamtą saugodamiesi nuo ligų protrūkių ir stichijų.  


Reglamente iškelti siekiai apima šias pagrindines kryptis: 


Teisiškai privalomas įgyvendinimas 

Reglamentu ES narės įsipareigos imtis ekosistemų atkūrimo veiksmų ir numatys aiškius apibrėžtus gamtos atkūrimo uždavinius bei terminus jiems pasiekti rengdamos nacionalinius gamtos atkūrimo planus.  

To reikia, nes: 

1) ES gamtinių buveinių būklė blogėja iki šiol, nors atkurti 15 proc. nualintų buveinių buvo numatyta dar 2011-2020 m. strateginiuose ES planuose;  

2) ankstesniuose ES dokumentuose kelti savanoriški, o ne teisiškai privalomi tikslai, nedavė rezultatų. Lietuvos gamtos būklė nėra išimtis – daugelis rodiklių yra blogi

Gamtos atkūrimui reikia visų valstybių dalyvavimo ir kuo didesnio žmonių įsitraukimo. Deja, dalis žmonių linkę mąstyti „po manęs nors ir tvanas“. Nors esami pokyčiai gamtoje atsisuka prieš mus jau dabar, o artimoje ateityje atsisuks dar labiau, dešimtmečius yra delsiama atsisakyti gamtą alinančių ūkininkavimo, miškininkystės, žvejybos ir kitokių veiklų praktikų, netgi neigiama pati gamtai daroma žala. Ir šiuo metu yra siekiančių sumažinti Gamtos atkūrimo reglamento ambicingumą. Todėl yra reikalingas visuomenės dėmesys ir įsitraukimas.