Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Kopija

LR Prezidento kanceliarijai
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
LR Aplinkos ministerijai

KREIPIMASIS DĖL ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ ĮVARDIJIMO SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME

2023-05-16

2023 m.  gegužės 12 d. Aplinkos ministerijos organizuotame Saugomų teritorijų įstatymo projekto (toliau - Įstatymas) aptarime buvome informuoti, kad Vyriausybės tarpinstitucinis pasitarimas įpareigojo Aplinkos ministeriją Įstatyme neįvardinti atsakingų institucijų, nurodant, kad funkcijas įgyvendins LR Vyriausybės įgaliota institucija.

Aptarime tiek nevyriausybinio sektoriaus organizacijos, tiek Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovai išsakė griežtą nepritarimą atsakingų institucijų neįvardijimui Įstatyme. Raginame atsakingai įvertinti dėl šio sprendimo kylančias grėsmes, kurias pateikiame žemiau.

Dėl aukščiau įvardintų grėsmių griežtai nepritariame Vyriausybės tarpinstitucinio pasitarimo nurodymui Įstatyme neįvardinti konkrečių atsakingų institucijų  ir siūlome nekeisti esamos praktikos Saugomų teritorijų įstatyme nurodyti institucijas, kurios įgyvendins įstatymu numatytas funkcijas.

Prašome inicijuoti pasitarimą Vyriausybės lygmenyje, kuriame būtų atsakingai įvertintos nurodytos grėsmės. Esame pasirengę dalyvauti pasitarime ir pristatyti šiame kreipimesi išvardintas nepritarimo priimtam sprendimui priežastis. 

Kreipimąsi pasirašo:

Aplinkosaugos koalicija
Baltijos aplinkos forumas
Lietuvos fitoterapijos sąjunga
Šimonių girios bendruomenė
Asociacija “Gyvo Žalio”
VšĮ "Pozityvūs pokyčiai"
Angelų kalvos bendruomenė
Fridays for future Lietuva
Extinction rebellion Lietuva
Studentų Gamtininkų Mokslinė Draugija
VšĮ “Menų vektoriai”
VšĮ „Sengirės fondas“
VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas


„Girių spiečius“ – tai organizacijų ir žmonių sambūris, siekiantis gamtiniu, socialiniu ir ūkiniu požiūriais subalansuotos miškų politikos, susikūręs 2019 metais, vėl dūzgiantis tam, kad pasiektume esminių Lietuvos miškų tvarkymo politikos pokyčių.

Su „Girių spiečiaus“ pamatiniais priesakais Lietuvos miškų naudojimui ir apsaugai susipažinkite www.giriuspiecius.lt.