Seimo birželio 6 dienos darbotvarkėje numatytas balsavimas dėl patikslintų Medžioklės įstatymo pataisų, leidžiančių medžioklėje naudoti naktinio matymo taikiklius. GAA „Baltijos vilkas“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos entomologų draugija, Lietuvos ornitologų draugija, Studentų gamtininkų mokslinė draugija, Aplinkosaugos koalicija, Lietuvos geografų draugija, VšĮ „Rūpi“, VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“, asociacija „Aplinkosaugos informacijos centras“ išsiuntė kreipimąsi į Seimo narius, prašydami neįteisinti naktinių taikiklių medžioklėje. Toliau – kreipimosi tekstas. 

Lietuvos Respublikos Seimo nariams 


Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų kreipimasis 

Dėl Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1457 

2023-06-05

Šių metų gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetas (toliau – Komitetas) 5 balsais prieš 4 pritarė Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektui NR. XIVP-1457 (toliau – Projektas). Šiuo įstatymo pakeitimu būtų įteisintas naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje tam tikroms laukinių gyvūnų rūšims medžioti. 

Kreipimąsi pasirašiusių aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų vardu raginame nepritarti komiteto išvadai ir balsuoti prieš siūlomą pakeitimą.

Atkreipiame dėmesį, kad už laukinių gyvūnų apsaugos politikos ir priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, – Aplinkos ministerija bei Aplinkos apsaugos departamentas, – Komitetui pateikė neigiamas išvadas dėl Projekto.

Toliau pateikiame pagrindinius argumentus prieš šio Projekto priėmimą.

1. Naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje įteisinimas prieštarautų laukinių gyvūnų gerovės ir apsaugos principams.

Naktinių taikiklių įteisinimas tik dar labiau apribos laukinių gyvūnų sąlyginės ramybės nuo antropogeninio trikdymo periodą tamsiu paros metu, kuris ir taip yra ganėtinai minimalus.

Be to, iš esmės nebus efektyvių būdų kontroliuoti ir užtikrinti, kad naktiniai taikikliai nebūtų naudojami medžiojant gyvūnus, kuriems tai teoriškai nebus leidžiama. Todėl šis įteisinimas gali kelti grėsmę ir kitoms gyvūnų rūšims, taip pat ir saugomoms pagal tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.

2. Naktiniai taikikliai nepadės suvaldyti afrikinio kiaulių maro.

Siekiant efektyviai sureguliuoti šernų populiaciją reikalinga tikslinė medžioklė, kuri būtų orientuota į šernų patelių sumedžiojimą. Šios strategijos įgyvendinimui trukdo ne priemonių trūkumas, o medžiotojų nuostatos dėl patelių apsaugos. Taikiklių įteisinimas šių nuostatų savaime nepakeis, todėl jie neturės esminės įtakos epidemijos valdymui.

Tai patvirtina ir faktas, kad nors keletas Europos šalių po kiaulių maro epidemijos pradžios įteisino naktinius taikiklius, tačiau nėra duomenų, kad kuriai nors iš jų būtų pavykę dėl to suvaldyti marą.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad galiojantis teisinis reguliavimas sudaro sąlygas gauti leidimą naudoti įprastai draudžiamas medžioklės priemones, jeigu tam yra pakankamas pagrindas.

3. Naktinių taikiklių įteisinimas medžioklėje nėra tiesiogiai susijęs su krašto apsaugos stiprinimu.

2022 m. prasidėjus rusijos invazijai buvo priimti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai, kurie išbraukė naktinius taikiklius iš A kategorijos ginklų, šaudmenų ir ginklų priedėlių sąrašo, ir taip įteisino jų civilinę apyvartą. Todėl šalies apsauga susirūpinę asmenys (ne tik medžiotojai) jau dabar gali legaliai įsigyti ir turėti naktinius taikiklius, taip pat mokytis juos naudoti pratybose ar šaudyklose.

Norime pastebėti, kad laukinių gyvūnų medžioklė iš bokštelių nėra pratybos ginti šalį nuo priešo karių, o patys gyvūnai nėra tokių pratybų taikiniai, todėl medžioklė negali būti laikoma pasirengimu ginti kraštą nuo galimos rusijos agresijos.

Be to, Krašto apsaugos ministerija Aplinkos ministerijai bei Komitetui pateikė išvadą, kad nemano, jog leidimas naudoti naktinius taikiklius ir jų priedus medžioklėje galėtų turėti esminės pridėtinės vertės šalies gynybai.


Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus, dar kartą kviečiame nepritarti komiteto išvadai ir balsuoti prieš teikiamą Projektą.


Pasirašančios organizacijos:

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

Lietuvos geografų draugija

VšĮ „Rūpi“

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“

Asociacija „Aplinkosaugos informacijos centras“

Lietuvos entomologų draugija

Lietuvos ornitologų draugija

Studentų gamtininkų mokslinė draugija

Aplinkosaugos koalicija