VERKIŲ REGIONINIO PARKO MIŠKE IŠKIRSTI VERTINGI ĄŽUOLAI

Pranešimas spaudai

2023-10-31

Vilniuje, Verkių regioniniame parke, prisidengiant Valstybinės miškų tarnybos išduotais sanitarinių kirtimų leidimais, šiuo metu plynai kertamas miškas. Kirtimus pastebėjęs „Girių spiečiaus“ narys Mindaugas Potapovas išsiuntė skubų kreipimąsi į institucijas, ragindamas kuo greičiau stabdyti kirtimus, nes jais naikinamos vertingos gamtinės buveinės ir vilniečių poilsiui skirtas miškas.

Šalia Santariškių esančiame sklype, kuris baigtas kirsti šeštadienį, iškirstos ne tik kinivarpų pažeistos eglės, bet ir brandūs bei pusamžiai ąžuolai, klevai, liepos, pušys, lazdynai ir kiti lapuočiai. Kitiems sklypams jau išduoti kirtimų leidimai.

Mindaugas Potapovas gyvena šalia Verkių regioninio parko miško. Jis pasakoja, kad kinivarpų nudžiovintos eglės kerojo miške kelerius metus, pats miškas yra mišrus, jame įregistruota ir vertinga Europos mastu miško buveinė – buvo saugomas plačialapio ir mišraus miško lopinėlis. Dabar ši buveinė kartu su kitais aplinkinio sklypo medžiais – iškirsta plynai. Gamtinė buveinė sunaikinta.

Mindaugas: „išgirdau pjūklus ir pamačiau rąstų rietuves, taip pat Valstybinės miškų urėdijos skelbimą, kad teritorijoje vykdomi sanitariniai kirtimai kovojant su kinivarpomis. Iš pradžių atrodė, kad kertamos tik nudžiūvusios eglės. Tačiau praeitą savaitę nuėjęs į mišką pamačiau, kad, prisidengiant sanitariniais kirtimais, kertama viskas, net ir pusamžiai ąžuolai. Kitą dieną su Lina Paškevičiūte apsilankėme kirtime ir suskaičiavome 21 nukirstą stambų ąžuolą – likę tik kelmai“.

Mindaugas Potapovas apgailestauja, kad institucijos nesirūpina išsaugoti net tokį ne tik rekreacinę ir gamtinę, bet ir kultūrinę vertę turintį mišką: „Legenda pasakoja, kad žynys Lizdeika kūdikis buvo rastas šiuose miškuose lizde, dar ir dėl to taip norisi čia matyti pirmykštį ąžuolyną. Šiemet Vilnius yra paskelbtas Europos žaliąja sostine. Ir tuo pačiu metu vyksta brutalūs plyni kirtimai miesto žmonių poilsiui skirtame miške…“.

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė taip pat neslepia nusivylimo: „kirtime uostėme kelmus, kad atskirtume egles nuo ąžuolų. Iškirsta viskas, paliekant tik tuos 7 medžius, kurių reikalauja FSC (tarptautinė Miškų valdymo taryba, žyminti esą tvariai tvarkomus miškus). Iškirsti ir pusamžiai (spėju, artėjantys prie 100 metų) ąžuolai. Ten yra mišrūs miškai ir tikrai nereikia kirsti plynai dėl to, kad eglės pažeistos kinivarpų. Galima palikti lapuočius, pušis, lazdynus, kad ir žmonėms nebūtų plynių ir gamtai būtų gerai.“ Pasak Linos, iškirtus tik pažeistas egles, sklype būtų formavęsis praretintas ąžuolynas, jis būtų turtingas gamtine įvairove, grybais ir malonus lankyti žmonėms.

Iškirstas sklypas yra rekreacinės paskirties miške, kuriame pagrindiniai plyni kirtimai yra draudžiami. Tačiau, kaip pastebėjo Lina, realybėje jie vyksta, nes pritaikomi plyni sanitariniai kirtimai. Miško prie Santariškių atveju plynas sanitarinis kirtimas atrodo lygiai taip pat, kaip ir plynas pagrindinis kirtimas. Leidimus kirtimams išdavė Valstybinė miškų tarnyba, dėl kinivarpų eglėms padarytų pažaidų ji leido plynai iškirsti mišrų mišką, nors kinivarpos veisiasi tik eglėse. 

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė pabrėžė, kad šis atvejis nėra atsitiktinis ar vienetinis. Ji peržiūrėjo 2023 metais Valstybinės miškų tarnybos išduotus kirtimų leidimus antros grupės, t. y. biologinės įvairovės apsaugai ir rekreacijai, skirtuose miškuose. Per metus šiuose miškuose išduota apie 450 leidimų vykdyti plynus sanitarinius kirtimus. Šie kirtimai vykdomi taip pat, kaip ir plynieji pagrindiniai. Linos nuomone, vykdant plynuosius sanitarinius kirtimus antros grupės miškuose visos Lietuvos mastu galėjo būti padaryta reikšminga žala gamtai. Klausimų kelia pati sanitarinių kirtimų leidimų išdavimo tvarka.

Lina Paškevičiūtė taip pat pažymi, kad vykdomų kirtimų mastai, neapeinant net ir gamtai ir socialinėms reikmėms skirtų miškų, dar labiau aktualizuoja, kad būtina keisti galiojantį į ūkinį miškų naudojimą neproporcingai orientuotą Miškų įstatymą ir apskritai miškų politiką. Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia naują Miškų įstatymo redakciją, kuri turėtų būti pateikta Seimui. Aplinkosaugos koalicijos vertinimu, Aplinkos ministerijos siūlytas Miškų įstatymo projektas nenumatė reikiamų miškų politikos pokyčių, nepaisant jau kelerius metus vykstančių diskusijų dėl miškų ateities, visuomenės reiškiamo nepasitenkinimo ir vis prastėjančios gamtinių buveinių miškuose būklės.

Linos ir Mindaugo suregistruoti prie Santariškių iškirsti 21 ąžuolai žemėlapyje:

 https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1VeDxn2ac_fluLqbZ5QLyw1YoPOWmbpE&usp=sharing