PLYNŲ SANITARINIŲ KIRTIMŲ LEIDIMAI APIMA IR SAUGOMAS GAMTINES BUVEINES, IR DRAUSTINIUS

Pranešimas spaudai

2023-11-09

Įsisiūbuojant skandalui dėl Valstybinės miškų urėdijos vykdomų plynų sanitarinių kirtimų ekosistemų ir rekreaciniuose miškuose, Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad šie kirtimai nevykdomi saugomose teritorijose, tačiau išduotų leidimų analizė rodo priešingai.

Valstybinė miškų tarnyba šiemet išdavė 462 leidimus valstybiniuose miškuose sanitariniais pagrindais plynai kirsti ekosistemų ir rekreacinius miškus (II miškų grupė), leidžiant iškirsti plynai bendrą virš 200 ha plotą, privačiuose II grupės miškuose išduoti bent 103 leidimai leidžiant iškirsti plynai virš 40 ha plotą. Dar 505 leidimai išduoti kirsti draustinius.

Reaguodama į pastabas dėl vykdomų plynų sanitarinių kirtimų, Valstybinės miškų tarnyba skelbė, kad leidimų kirsti vietoje nėra jokių buveinių ar saugotinų teritorijų, esą nė viena biržė nepatenka nei į „Natura 2000“ teritoriją ar Europos Bendrijos buveinių tinklą. Tuo Valstybinė miškų tarnyba motyvavo atsisakymą naikinti kirtimų leidimus.

Visgi jau pats pirmas skandalo atvejis – Verkių miške prie Santariškių įvykdytas plynas sanitarinis kirtimas – vyko teritorijoje, kurioje registruota Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė 9020 (mišrūs ir plačialapiai miškai). Tuo įsitikinti galima atsivertus geoportal.lt. Plynu kirtimu dalis gamtinės buveinės sunaikinta. „Girių spiečius“ pateikia Verkių miške išduotų leidimų persidengimo su Europos Bendrijos svarbos natūralia buveine 9020 iliustraciją.

Raudoni taškai žymi leidimus plyniems sanitariniams kirtimams sklypo tikslumu. 

Įstrižais brūkšniais užbrūkšniuota Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 9020 (mišrūs ir plačialapiai miškai) teritorija.

Verkių miško kirtimai, vykdomi Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės teritorijoje, nėra vienetinis atvejis. Aplinkosaugos koalicijos atlikta preliminari išduotų leidimų analizė rodo, kad 113 leidimų su suminiu 55 ha plotu yra išduoti vietovėms, kuriose yra 2011-2014 metais atliktos oficialios EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos nustatytos buveinės, 260 leidimų su 55 ha suminiu plotu išduoti Natura 2000 tinklo miškuose, 10 leidimų išduoti Natura 2000 apsaugotoms buveinėms. Dar 505 leidimai su suminiu 230 ha plotu išduoti kirsti II grupei nepriskirtus draustinių miškus.

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė pabrėžia, kad jau patys ekosistemų ir rekreaciniai miškai ir yra išskirti tam, kad juose būtų teikiamas prioritetas ne medienos gavybai, o ekosistemų ir rekreacinės aplinkos apsaugai. Pasak Linos, „ekosistemų ir rekreaciniuose miškuose turi būti taikomi ne ūkinės miškotvarkos principai, į pirmą vietą turi būti keliama šių miškų ekosistemų ir rekreacinės aplinkos apsauga. Plynaisiais kirtimais šios miško funkcijos sunaikinamos, atsodinti miškai dar dešimtmečius neatgauna buvusios vertės. Dar skaudžiau, kai iškertamos ir teritorijos, turinčios specialų apsaugos statusą, ir net tai jų neapsaugo. Pažymime, kad kovai su žievėgraužiu tipografu mišriuose miškuose gali būti taikomi atrankiniai sanitariniai kirtimai, kertant tik užkratą turinčias egles.“

Pagal 2023 m. lapkričio 1 d. svetainėje https://kirtleidimai.amvmt.lt/ pateiktą informaciją sudarytas žemėlapis, parodantis šių leidimų pasiskirstymą ir persidengimus su saugomomis teritorijomis.


Raudoni taškai žymi leidimus plyniems sanitariniams kirtimas II grupės miškuose.


Geltoni taškeliai žymi, kad šie leidimai greičiausiai leidžia kirsti 2011-2014 metais atliktos oficialios EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos nustatytas buveines. 


Mėlyni taškai žymi leidimus draustiniuose ne II grupės miškuose.