įvyko visuotinis aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas  

2024-04-11

Įvyko visuotinis Aplinkosaugos koalicijos narių susirinkimas. Jo metu perrinkta valdyba. Pirmininke perrinkta Lina Paškevičiūtė, valdybos nariais tapo Jurgita Rosinskienė, Domantas Tracevičius, Nerijus Zableckis. 

Susirinkimo metu patvirtinta Aplinkosaugos koalicijos finansinė ir veiklos ataskaitos. Su veiklos ataskaita kviečiame susipažinti čia. Su finansine ataskaita kviečiame susipažinti čia.  

Aptarta 2024 metų veiklos programa, kurioje daugiausia dėmesio reikalauja šiemet vykstantys Seimo rinkimai. Koalicija užsibrėžusi parengti ir viešinti Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų ir politikų aplinkosauginių nuostatų vertinimus.