Pranešimai

Aplinkosaugos koalicija: klimato krizė yra nacionalinio saugumo klausimaS

Pranešimas spaudai

2019-09-27

Aplinkosaugos koalicija pasigenda ambicingų Lietuvos veiksmų sprendžiant klimato kaitos krizę ir dalyvauja šiandien vyksiančiose Eitynėse už ateitį, pabrėždama, kad klimato ir ekologinė krizės yra Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas, kuris turi būti sprendžiamas ryžtingai ir neatidėliojant.

“Klimato ir ekologinė krizės seniai nebėra vien aplinkosauginės problemos. Vykstantys pokyčiai veiks ir jau veikia daugelį mūsų gyvenimo sričių, o labiausiai nukentės socialiai jautriausios grupės. Esame maža atviros ekonomikos valstybė. Dar labiau įsibėgėjus negrįžtamiems pokyčiams, nebūsime padėties šeimininkai. Būsime blaškomi ekonominių, socialinių ir migracijos problemų. Jos turės rimtų pasekmių mūsų šaliai ir jos gyventojams.” – sako Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė.

Aplinkosaugos koalicija atkreipia dėmesį, kad Lietuva aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse nekelia ambicingesnių tikslų, nei tarptautiniai įsipareigojimai. Net ir įgyvendinant ES reikalavimus, tarptautines konvencijas ar protokolus, Aplinkos ministerijos ir Vyriausybės dažnas siekis yra išsiderėti kuo mažesnius įsipareigojimus, o vėliau įgyvendinti tik tiek, kad būtų išvengta sankcijų. Vienas tokių pavyzdžių – Lietuvos tikslas iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais nedalyvaujančių sektorių (transporto, žemės ūkio, pastatų, atliekų ir kt.) yra tik 9%, kai bendras ES siekis – 30%, lyginant su 2005 m. lygiu. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai Lietuvoje vis dar didėja, todėl net ir šis neambicingas tikslas gali būti nepasiektas.

“Lietuvoje vis dar populiaru sakyti, kad esame per maži ir neva per skurdūs ką nors keisti, siekti aukštesnių tikslų. Tačiau yra sritis, kur įrodėme, kad galime būti sektinu pavyzdžiu ir imtis lyderystės. Ši sritis – tai rūpestis nacionaliniu saugumu ir energetine nepriklausomybe. Mūsų tvirta pozicija ir nepasitenkinimas vien kompromisais buvo grįsti suvokimu, jog esame energetinio ir nacionalinio saugumo krizėje. Tada įsijungė mąstymas, būdingas krizinių situacijų valdymui, ir per dešimtmetį pasiekėme svarbių rezultatų. Turime pripažinti, kad ir klimato kaita yra iššūkis Lietuvos nacionaliniam saugumui, ir su mums būdingu ryžtingumu imtis lyderystės sprendžiant jį.“ – teigia Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumo direktorius.

Aplinkosaugos koalicija taip pat pabrėžia, kad būtina perorientuoti ekonomiką į žiedinę ir neutralią anglies dvideginio išskyrimo požiūriu. Tai reiškia, kad reikės priimti ir nepopuliarius sprendimus, peržiūrėti aplinkai kenksmingas subsidijas, reikalauti, kad būtų laikomasi „teršėjas moka“ ir prevencijos principų. Kad šis pokytis būtų sklandus ir socialiai teisingas, būtinas politikų strateginis mąstymas, lyderystė ir nuosekli veikla. Kadangi klimato ir ekologinė krizės yra nacionalinio saugumo klausimas, pokytis neišvengiamas, o veiksmų reikia imtis jau dabar.


Kontaktai pasiteirauti: Lina Paškevičiūtė +370 610 30909, lina@akoalicija.lt