Pranešimai

Nevyriausybininkai: Nacionalinis pažangos planas dešimtmečiui numato plėtrą "Grigeo" modeliu

Pranešimas spaudai

2020-01-16

Šiandien vykusioje spaudos konferencijoje aplinkosauginių NVO atstovai atkreipė dėmesį, kad Vyriausybė ateinantį dešimtmetį ir toliau planuoja tik imituoti aplinkos apsaugą. Jų teigimu, kaip „Grigeo“ ekologiškumas, panašu, buvo skirtas tik viešiesiems ryšiams, taip ir Lietuvos aplinkosauga ​–​ tik atsiskaitymui Europos Sąjungai. Parengtas ateinančio dešimtmečio Nacionalinis pažangos planas (NPP) esminių pokyčių negaluojančiai aplinkosaugos sistemai nenumato. Nenorintys su tuo taikstytis nevyriausybininkai išsiuntė kreipimąsi į Lietuvos Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką.

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė teigė: „Nacionalinis pažangos planas nustato pagrindinius ateinančio dešimtmečio pokyčius valstybėje. „Grigeo“ atvejis galų gale privertė visuomenę ir politikus garsiai pripažinti, kad aplinkos apsaugos sistema yra neįgali. Jei deklaruojamas noras keisti sistemą yra nuoširdus, reikia grįžti prie NPP ir taisyti jį iš esmės. Nes tai praeityje užstrigęs planas, kuriame ir vėl programuojamos dabartinės problemos. Jis nesuderinamas su Europos žaliuoju kursu ir užkerta kelią pažangai aplinkos apsaugoje. Jei norime žalesnės Lietuvos, teks imtis esminių pokyčių“.

KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė Žaneta Stasiškienė pabrėžė: „Visuotinai pripažįstama, kad sprendžiant šiandienos aplinkosaugos iššūkius, būtina kuo greičiau keisti kryptį. Išteklius eikvojanti ekonomika turi tapti darnia žiedine. T.y., jei norime išsaugoti mišką, mažinti gigantiškų gaisrų riziką, privalome keisti būdus, kaip gaminame, ką vartojame ir ką darome su atliekomis. Šis pokytis ​– ​tai didelis iššūkis, bet ir didelės galimybės verslams bei naujos darbo vietos. Perėjimas į žiedinę ir klimatui neutralią ekonomiką yra pats svarbiausias ateinančio dešimtmečio ekonomikos pokytis. Nesuprantama, kodėl NPP šis perėjimas atskirtas nuo ekonomikos augimo.“

Darnaus vystymosi centro direktorius Liutauras Stoškus teigė, kad „​NPP​ kuriamas ateičiai. Mes norime, kad ateitis būtų kuriama tvarių ekonomikos modelių pagrindu. Deja, nežiūrint keleto gražių sakinių apie darną, NPP ir toliau nebrėžia aiškios ribos tarp aplinką tausojančių ir ją naikinančių verslo modelių. Jei norime realios aplinkosaugos, pagrindiniai strateginiai dokumentai turi aiškiai byloti apie pasiryžimą keisti kursą, o aplinkosaugos aspektai integruoti į visus priimamus strateginius sprendimus. Kitaip aplinkosauga ir toliau bus tik viešųjų ryšių dalis.“

Nevyriausybininkai kreipsis ir į Lietuvos politines partijas, ragindami rimtai traktuoti mūsų aplinkoje vykstančius pokyčius ir rinkiminėse programose įtraukti tikslus pereiti prie darnios ekonomikos, kad būtų iš esmės pakeistos pagrindinės gamybos ir vartojimo sistemos, darančios labai didelį poveikį aplinkai.

Kontaktai:

Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė | +370-610-30909 | ​lina@akoalicija.lt