Pranešimai

Aplinkosaugos koalicija: koronavirusas neturi tapti priedanga žalingiems sprendimams

Pranešimas žiniasklaidai

2020 m. kovo 20 d.

Šiandien, pasaulinę Žemės dieną, Aplinkosaugos koalicija kreipėsi į Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Aplinkos ministrą, prašydama užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama susiklosčiusia situacija dėl koronaviruso pandemijos. Viruso plitimo suvaldymas, visuomenės sveikata ir tinkamas atsakas į su tuo susijusius socialinius bei ekonominius iššūkius neginčijamai yra svarbiausias šalies prioritetas. Tačiau teisėkūros darbas nesustoja ir kitose srityse, – taip pat ir aplinkosaugoje, – kur sumažėjus visuomenės dėmesiui gali būti priimti skuboti ir žalingi sprendimai.

“Visuomenės dėmesys yra būtinas užtikrinti demokratijai. Todėl svarbu, kad kol kovojame su pandemijos iššūkiais, nebūtų pasinaudota esama padėtimi, už uždarų durų priimant visuomenei žalingus sprendimus. Viskas, kas nėra susiję su koronaviruso krize ir jos įveikimu, neturi būti dirbtinai skubinama. Priešingai, turi būti keliami dar didesni skaidrumo ir atvirumo reikalavimai nei įprasta nekrizinėje situacijoje,” – teigė Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.

Kreipimesi nurodoma, kad vienas tokių skubotų sprendimų pavyzdžių yra 2020 m. kovo 13 d. pateiktas pasiūlymas sukurti jungtinę Darnios ekonomikos, energetikos ir klimato ministeriją. Pasiūlymo derinimas, tinkamai neinformavus visuomenės, truko tik 3 darbo dienas. Į naująją ministeriją tinkamai nepasiruošus ir nesutarus perkeliama klimato kaitos sritis, už kurią iki šiol buvo atsakinga Aplinkos ministerija.

“Šiemet minėdami Žemės dieną kaip niekad suprantame, kad susiduriame su iššūkiu nepamesti darnaus vystymosi krypties, kai mus užgriūva kiti sunkumai. Aplinkosaugos ir klimato krizė niekur nedingo, mes ir toliau esame jai nepasiruošę. Pačios autoritetingiausios organizacijos nuolatos kartoja, kad krizei įsibėgėjant pasaulis susidurs su vis daugiau ir vis didesniais sunkumais. Per ateinantį dešimtmetį privalėsime įgyvendinti ambicingus pokyčius, paveiksiančius ekonomiką ir žmonių įpročius. Todėl labai svarbu kryptingai tęsti pradėtus darbus ir neleisti, kad prisidengiant koronaviruso pandemija būtų priimti žalingi sprendimai, kurie trukdytų atlikti reikiamus pokyčius,” – teigė aplinkosaugos ekspertė Karolina Gurjazkaitė.

Net ir koronaviruso pandemijos metu Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos, Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų bei kitose ministerijose diskutuojami ir priimami svarbūs sprendimai, susiję su aplinkos apsaugos ir klimato politika. Aplinkosaugos koalicija ragina užtikrinti, kad nebūtų kuriama dirbtinė skuba ir būtų laikomasi teisėkūros principų ir taisyklių. Taip pat prašoma, kad svarbūs, bet ne itin skubūs klausimai, kuriems nėra galimybės užtikrinti tinkamą ir įtraukų sprendimų priėmimo procesą, būtų atidėti iki atslūgs koronaviruso krizė.

Aplinkosaugos koalicija vienija 7 Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad būtų atstovaujamas viešasis interesas ir žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Koalicijos misija yra suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau: www.akoalicija.lt | www.facebook.com/akoalicija

Kontaktai:

Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė | +370-610-30909 | ​lina@akoalicija.lt

Nuorodos:

Oficialus raštas-kreipimasis dėl teisėkūros koronaviruso krizės metu