Pranešimai

Aplinkosaugos koalicija: K. Mažeikos patvirtinti Medžioklės taisyklių pakeitimai turi būti atšaukti

Pranešimas žiniasklaidai

2020 m. gegužės 10 d.

Gegužės 8 dieną aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pasirašė naują Medžioklės taisyklių redakciją, kuria įteisinama medžioklė lankais, taip pat priimti kiti medžioklės suvaržymus mažinantys ir medžioklės kontrolę galimai silpninantys pakeitimai. Aplinkosaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai įsitikinę, jog ruošiant šiandieninę Medžioklės taisyklių redakciją pažeistas teisėkūros procesas. Kyla klausimų, kokioms interesų grupėms ministras atstovauja, mėgindamas įteisinti pokytį, kuriam visuomenė aiškiai ir griežtai nepritaria.

Aplinkosaugos koalicija kartu su Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ siekė dalyvauti Medžioklės taisyklių keitimo procese ir atstovauti gamtosauginį interesą – ragino ministeriją pradėti keitimų derinimą, siuntė savo pastabas ir siūlymus. Tačiau ministerija Medžioklės taisyklių pakeitimus derino išskirtinai tik su medžiotojais, atsitvėrusi nuo visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų. Žadėtas Medžioklės konsultacinės tarybos posėdis neįvyko, minimaliam laiko tarpui teisės aktų sistemoje paskelbtame taisyklių projekte lankai net nebuvo minimi.

„Esame šokiruoti Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos sprendimo įteisinti kontraversiškai vertinamą medžioklę lankais be jokių diskusijų su visuomene bei derinimo proceso. Tai, kas įvyko, vertiname kaip sukčiavimą teisėkūroje ir visuomenės bei viešo intereso ignoravimą,“ – sako GAA „Baltijos vilkas“ tarybos narys Vaidas Balys. Jis primena, jog dar 2018-aisiais peticiją prieš medžioklę lankais pasirašė 60 000 žmonių, todėl lankų klausimas negali būti sprendžiamas atsiribojus nuo visuomenės.

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkę Liną Paškevičiūtę labiausiai neramina aplinkos ministro išskirtinai ūkinis požiūris į aplinką. „Tipinis dabartinės Aplinkos ministerijos vadovybės požiūris: gamta – eksploatuojamas išteklius, o visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos – tik trukdis įgyvendinti lobistinių grupių interesus,“ – sako L. Paškevičiūtė.

Medžioklės taisyklės buvo keičiamos nesilaikant teisėkūros principų, pasirenkant atstovauti vienai suinteresuotai pusei, nederinant su kitomis pusėmis, todėl nevyriausybininkai sieks, kad šis pakeitimas būtų atšauktas ir Aplinkos ministerija, planuodama naujus keitimus, privalėtų vykdyti jų derinimo procesą pagal teisėkūros principus.

Svarbu, kad planuojant ir įgyvendinant aplinkos, taip pat ir medžioklės, politiką būtų atsisakyta vien ūkinio požiūrio, įtraukiami gamtosauginiai interesai ir siekiama aukštesnių etikos standartų. Medžioklė lankais yra nepriimtina kaip išskirtinai pramoginė komercinė veikla, pasižyminti žiauriu ir neetišku elgesiu su gyvūnais. Aplinkosaugos koalicija ragina Seimą ir Vyriausybę principingai įvertinti ministro elgesį ir tinkamumą toliau eiti pareigas.


Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ siekia taikaus žmonių sambūvio su laukiniais žinduoliais, sąžiningo ir etiško elgesio su jais, pamatuotų sprendimų ir jų skaidraus priėmimo. Plačiau: www.vilkai.lt | www.facebook.com/BaltijosVilkas

Aplinkosaugos koalicija vienija 7 Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad būtų atstovaujamas viešasis interesas ir žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Koalicijos misija yra suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau: www.akoalicija.lt | www.facebook.com/akoalicija

Kontaktai:

Vaidas Balys, GAA „Baltijos vilkas“ tarybos narys | +370-612-11746 | info@vilkai.lt | vbalys@gmail.com

Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė | +370-610-30909 | info@akoalicija.lt | lina@akoalicija.lt