Pranešimai

Aplinkosaugos koalicija: mūsų siūlytus Medžioklės taisyklių pakeitimus Aplinkos ministerija tiesiog ignoravo

Pranešimas žiniasklaidai

2020 m. gegužės 13 d.

Šią savaitę visuomenė ir politikai skyrė daug dėmesio aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos patvirtintai naujai Medžioklės taisyklių redakcijai, kuria buvo įteisinti lankai, naktinė medžioklė su šunimis bei kiti gyvūnų gerovę mažinantys pakeitimai. Visuomenės pasipiktinimas patvirtintomis Medžioklės taisyklėmis rodo, kad medžioklė privalo būti keičiama ne liberalizavimo ir ūkinių interesų plėtimo, o priešinga kryptimi. Aplinkosaugos koalicija nori akcentuoti, kad rengiantis Medžioklės taisyklių keitimui teikė savo siūlymus, siekdama, kad medžioklės veikla nesikirstų su gamtos apsauga ir medžioklė būtų labiau etiška. Tačiau organizacijos siūlymai buvo ignoruojami. Žemiau plačiau aprašyti nevyriausybinių organizacijų pasiūlymai, kuriuos ketinama pateikti dar kartą.

Aplinkosaugos koalicijos nariai mano, kad medžioklę reglamentuojantys teisės aktai privalo užtikrinti, kad ji nedarytų neigiamo poveikio biologinei įvairovei, o su medžiojamais gyvūnais būtų elgiamasi kiek galima etiškiau. Savo siūlymuose Aplinkosaugos koalicija rėmėsi Tarptautinio susitarimo etiškai laukinės gamtos kontrolei principais.

Kad medžioklę būtų galima laikyti etiška, kilus konfliktui su laukiniais gyvūnais, pavyzdžiui, dėl papjautų gyvulių, nuėstų pasėlių ar miško, visų pirma turi būti ieškoma sugyvenimo sprendimų, o medžioklė pasitelkiama tik išbandžius kitas galimybes. Ji turi turi būti pagrįsta įrodymais, kad laukinių gyvūnų populiacija daro reikšmingą žalą ir medžiokle žalos problemą bus galima išspręsti. Turi būti pasitelkiami tokie medžioklės būdai ir priemonės, kurie sukeltų gyvūnams kuo mažiau kančios.

Todėl Aplinkosaugos koalicija siūlė

Uždrausti laukinių gyvūnų šėrimą ir apriboti viliojimui naudojamų pašarų kiekį. Šiuo metu medžioklė yra traktuojama kaip ūkio šaka ir laukiniai gyvūnai yra šeriami, tarsi būtų auginami specialiai medžioklei. Tai išbalansuoja natūralias ekosistemas. Itin didelis kanopinių gyvūnų skaičius kenkia kitoms rūšims, sparčiau plinta ligos (pavyzdžiui, afrikinis kiaulių maras). Nepaisant didžiulių nuostolių dėl kiaulių maro, šernams vilioti prie medžiotojų bokštelių vis dar leidžiama naudoti 100 kilogramų pašaro, t.y. jie tebėra maitinami, kad veistųsi.

Atsisakyti medžioklės su šunimis. Medžiojant su šunimi žvėrys varomi iš jų urvų arba užpjudomi laukuose. Aplinkosaugos koalicija ragino apskritai atsisakyti šio medžioklės būdo, tačiau naujoje Medžioklės taisyklių redakcijoje jo ne tik neatsisakyta - papildomai įteisinta medžioklė su šunimis ir naktį.

Aiškiau apibrėžti draudimą naudoti už galūnės sulaikančius spąstus bei uždrausti juos parduoti ir pirkti. Nors formaliai šių spąstų naudojimas neleidžiamas, jie tebėra nebaudžiamai naudojami dėl įstatymuose paliktų spragų, negana to, jų galima lengvai nusipirkti.

Nemedžioti lapių, kai jos augina jauniklius, taip pat trumpinti medžioklės sezoną kitoms rūšims, tokioms kaip bebrai, kiaunės, šeškai, kuriems šiuo metu paliktas labai trumpas ramybės laikas atsivesti ir užauginti jauniklius.

Su Aplinkosaugos koalicijos siūlymais galima susipažinti čia:

https://www.akoalicija.lt/veikla/2020-05-13-dėl-mežioklės-taisyklių-keitimų-santrauka

Aplinkosaugos koalicija akcentuoja, jog, dėl gegužės 8 dieną patvirtintų Medžioklės taisyklių nebuvo diskutuojama, o priimti pakeitimai yra žingsnis atgal medžioklės etikos prasme. Todėl būtina atšaukti visus Medžioklės taisyklių pakeitimus (ne tik aistras sukėlusį punktą dėl lankų naudojimo) ir pradėti teisėkūros procesą nuo pradžių, įtraukiant visų pusių siūlymus. Ūkinį požiūrį ir panieką gamtosaugai demonstruojantis ministras turėtų būti atleistas. Antradienio vakare paskelbtą elektroninę peticiją, raginančią ministrą trauktis, jau pasirašė virš 11 000 žmonių.


Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ siekia taikaus žmonių sambūvio su laukiniais žinduoliais, sąžiningo ir etiško elgesio su jais, pamatuotų sprendimų ir jų skaidraus priėmimo. Plačiau: www.vilkai.lt | www.facebook.com/BaltijosVilkas

Aplinkosaugos koalicija vienija 7 Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad būtų atstovaujamas viešasis interesas ir žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta. Koalicijos misija yra suvienyti organizacijų žinias, patirtį bei išteklius ir kartu dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose. Plačiau: www.akoalicija.lt | www.facebook.com/akoalicija

Kontaktai:

Vaidas Balys, GAA „Baltijos vilkas“ tarybos narys | +370-612-11746 | info@vilkai.lt | vbalys@gmail.com

Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė | +370-610-30909 | info@akoalicija.lt | lina@akoalicija.lt