Pranešimai

Aplinkos ministras pagaliau išgirdo ir nemedieninių miškų sektorių poreikius

Pranešimas spaudai

2021-10-28

Š. m. spalio 27 dieną nemedieninius interesus Nacionaliniame miškų susitarime (NMS) atstovaujančių sektorinių grupių atstovai susitiko su LR Aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir pristatė siūlymus, kurie padėtų užtikrinti lygiavertišką skirtingų interesų grupių atstovavimą Lietuvos miškų politikoje bei supažindino ministrą su pagrindinėmis idėjomis iš jų parengtų vizijų.

Šiuo metu, tiek NMS koordinacinėje taryboje, tiek miškų politikoje vyrauja medienos pramonės interesai. Dėl to kyla rizika, kad net šešios aplinkosauginius ir socialinius interesus atstovaujančios sektorinės grupės, kurios dalyvavo NMS procese ir suformavo savo vizijas, nebus toliau įtrauktos, o jų paruoštos vizijos tinkamai atstovaujamos tolesniuose bendrakūros procesuose. Šiuo metu net 100 žmonių iš 295, kurie buvo įsitraukę į miškų vizijų kūrimą nėra atstovaujami NMS koordinacinėje taryboje.

„Susitikime su Aplinkos ministru aptarėme lygiavertiško nemedieninių interesų atstovavimo galimybes. Norime, kad miškų susitarimas iš tiesų būtų Nacionalinis ir atspindėtų įvairius visuomenei rūpinčius miškų klausimus. Manome, kad Nacionalinio miškų susitarimo sektorinių grupių atstovai privalo būti įtraukti į miškų vizijos derinimo procesą. Būtent kiekvienos iš šių grupių atstovai, o ne koordinacinės tarybos nariai, turi pasisakyti dėl galutinės vizijos reprezentatyvumo ir jai pritarti”, – teigia VU Doc. dr. Ričardas Skorupskas, atstovaujantis Kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų sektorinei grupei.

Susitikime taip pat dalyvavo Bendruomenių, Nemedieninės miško ekonomikos, Turizmo ir rekreacijos, Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo bei alternatyvios Klimato kaitos sektorinių grupių atstovai, kurie ministrui išsakė pagrindines savo grupių vizijas. Vizijose pabrėžiama būtinybė įveiklinti gamtinį karkasą, stiprinti miškų kultūrinį, sveikatingumo ir rekreacijos potencialą, iškeltos tokios idėjos kaip bendruomeninių miškų modelio sukūrimas, net šventųjų giraičių – alkų įkūrimas. Vėliau mišriose grupėse iš šių vizijų buvo sukurti pasiūlymai bendrai Lietuvos miškų vizijai, kuri turėtų tapti Lietuvos miškų strategijos pagrindu. Dabar jie redaguojami Aplinkos ministerijos sudarytoje redakcinėje grupėje.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad siekiant ūkinių ir socialinių bei aplinkosauginių interesų balanso miškų politikoje būtina nuolatos konsultuotis ir įtraukti į sprendimų priėmimą visų sektorinių grupių atstovus ir po Nacionalinio miškų susitarimo. Tai, pasak susitikimo dalyvių, padėtų išvengti vieno – ūkinio – intereso dominavimo.

„Ministras pripažino, kad dabartinė miškų susitarimo koordinacinė grupė neturi trečdalio NMS dalyvių mandato, todėl sutarta, kad pagrindinis Nacionalinės miškų vizijos tvirtinimas vyks su vizijas formavusiomis sektorinėmis grupėmis. Tai – labai svarbu, nes miškų susitarime atsirado iki šiol ignoruota miškų politikos grandis – nemedieninių sektorių atstovai ir vizijos. Šių sektorių lygiavertiškas įtraukimas į bendros vizijos formavimą bei tvirtinimą ir į tolimesnius miškų politikos sprendimus yra būtinas, jei norime, kad vyktų taip reikalingi pokyčiai Lietuvos miškuose“, – sako Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.